Universiteiten, umc’s, hogescholen en andere onderzoeksorganisaties die forensisch (medisch) onderzoek doen, kunnen subsidie aanvragen voor beantwoording van Kennishiaat 4 uit de kennisagenda van het Forensisch Medisch Genootschap (FMG): ‘Welke nieuwe technieken kunnen effectief worden ingezet in de beoordeling en interpretatie van letsel door de forensisch arts?’.

Onderwerpen

  • Forensische geneeskunde
  • Letselbeschrijving
  • Letselbeoordeling
  • Onderzoeksinfrastructuur
  • Promotieonderzoek

Onderdeel van programma

Forensische Geneeskunde

Geplaatst op

7 juni 2021

Deadline

23 augustus 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Kennisvergroting forensische geneeskunde: beoordeling en interpretatie van letsel (pdf) 186 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is beantwoording van Kennishiaat 4 uit de kennisagenda van het Forensisch Medisch Genootschap: ‘Welke nieuwe technieken kunnen effectief worden ingezet in de beoordeling en interpretatie van letsel door de forensisch arts?’. Naast het beantwoorden van de kennishiaten uit de kennisagenda van het FMG, willen we met het programma bijdragen aan het versterken van de onderzoeksinfrastructuur van de forensische geneeskunde. In deze subsidieronde wordt daarom ingezet op het vergroten van de onderzoekscapaciteit door de aanstelling van minimaal 1 promovendus. Ook moeten forensisch artsen en forensisch artsen in opleiding betrokken worden bij de uitvoering van het onderzoek.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor een onderzoeksproject waarin nieuwe kennis wordt verkregen die de kennishiaten (deels) beantwoordt en het betreffende onderwerp nader uitdiept. Met de ontwikkelde kennis worden forensische artsen in staat gesteld om evidence based te werken, de juiste zorg te leveren en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarnaast zijn de resultaten ook te gebruiken voor het aanleveren van evidence based rapporten voor het strafrecht en voor het adviseren van de Officier van Justitie (OvJ), waarop de OvJ een vervolgbeslissing kan nemen. De resultaten leveren ook bouwstenen op voor (nieuw te ontwikkelen) richtlijnen.

Randvoorwaarden

De resultaten van het project zijn minimaal toepasbaar in de eerstelijns forensische praktijk en sluiten aan bij de behoefte van de eerstelijns forensische praktijk.

Wie kan aanvragen?

Universiteiten, umc’s, hogescholen en andere onderzoeksorganisaties die forensisch (medisch) onderzoek doen, kunnen subsidie aanvragen. De hoofdaanvraag/projectleider heeft bij voorkeur een achtergrond in de forensische geneeskunde en heeft aantoonbare ervaring met forensisch onderzoek in de eerstelijns forensische praktijk. In het project moet worden samengewerkt met aanpalende (forensische) disciplines (zoals politie, partijen in de strafrechtketen, forensisch medisch onderzoek in de tweede lijn). Bij voorkeur wordt minimaal 1 leerstoelhouder gericht op forensische geneeskunde betrokken bij het project.

Budget

Voor deze subsidieronde is € 400.000,- beschikbaar. Per subsidieaanvraag kan maximaal € 400.000,- worden aangevraagd. Streven is om 1 project te honoreren. De looptijd van het project is minimaal 36 maanden tot maximaal 48 maanden. Cofinanciering (in cash of in kind) is een pré, maar geen vereiste.

Aanvraag indienen

U kunt tot 23 augustus 2021, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via MijnZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Kennisvergroting forensische geneeskunde: beoordeling en interpretatie van letsel (pdf) 186 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Elke van Vliet of Prya Badrie. Voor technische vragen over MijnZonMw neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website