Het van belang om meer kennis te ontwikkelen over de optimale inzet van vaccinatie tegen COVID-19. Binnen deze subsidieronde is daarom verdiepend onderzoek mogelijk naar 1) varianten, immuniteit en (langdurige) bescherming na COVID-19 vaccinatie, al dan niet in combinatie met een natuurlijke infectie, en 2) vaccinveiligheid.

Onderwerpen

  • COVID-19 vaccinatie
  • Varianten
  • Immuniteit
  • (Langdurige) bescherming
  • Vaccinveiligheid

Onderdeel van programma

COVID-19 deelprogramma vaccinstudies

Geplaatst op

1 september 2022

Deadline

17 oktober 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Kennishiaten rondom COVID-19 vaccinatie (pdf) 325 KB

Doel subsidieoproep

Binnen deze subsidieronde is verdiepend onderzoek mogelijk naar: 1) varianten, immuniteit en (langdurige) bescherming na COVID-19 vaccinatie, al dan niet in combinatie met een natuurlijke infectie, en 2) vaccinveiligheid. Onderzoek naar deze kennishiaten draagt bij aan de noodzakelijke inrichting van het (toekomstige) vaccinatiebeleid en aan het voorbereid zijn op nieuwe infectieziekten en mogelijk toekomstige pandemieën (pandemic preparedness). Enerzijds door het vergroten van kennis over de immuunrespons na vaccinatie en de mate van bescherming van vaccinaties, oftewel welke groepen zijn gevoelig voor doorbaakinfecties, anderzijds door het borgen en mogelijk vergroten van het vertrouwen in vaccinaties.

Wat kan worden aangevraagd?

Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 2.000.000,-. Er geldt geen maximum per project. Het streven is om 4 tot 5 projecten te financieren. Het budget dient realistisch en goed onderbouwd te zijn. Het onderzoek dient afgerond te zijn voor 1 december 2023.

Randvoorwaarden

Deze subsidieoproep staat open voor uitgewerkte aanvragen die zich richten op verdiepend onderzoek naar duurzame bescherming na COVID-19 vaccinatie. Aanvragen op het gebied van onderstaande thema’s komen in aanmerking voor financiering:
1) Varianten, immuniteit en (langdurige) bescherming na COVID-19 vaccinatie, al dan niet in combinatie met een natuurlijke infectie.

  • Immunologisch geheugen
  • Rol afweersysteem:
  • Correlaten van (langdurige) bescherming

2) Vaccinveiligheid.

Indien van toepassing dient bij thema’s rekening te worden gehouden met de verschillende vaccin platforms en is het van belang om de verschillende leeftijdsgroepen mee te nemen. Daarnaast kan er specifiek gekeken worden naar doelgroepen zoals in het bijzonder naar (kwetsbare) kinderen.

Buiten de scope van deze subsidieoproep vallen:

  • Onderzoeksvoorstellen met enkele specifieke patiëntenpopulaties
  • Projecten die zijn aangesloten bij het HARMONY initiatief of aanvullend onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van data voortkomend uit deze studies.

Wie kan aanvragen?

Nederlandse onderzoeksorganisaties in de zin van het EU staatssteunrecht kunnen aanspraak maken op subsidie.

Aanvraag indienen

U kunt tot 17 oktober 2022, 14.00 uur uw uitgewerkte aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Kennishiaten rondom COVID-19 vaccinatie (pdf) 325 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Wietske Babeliowsky of met Daniël Warmerdam. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website