U kunt subsidie aanvragen voor projecten gericht op het verbinden van het zorg-, welzijns- en/of veiligheidsdomein in het onderwijs. Het betreft initiële mbo en hbo opleidingen en bij- en nascholing van professionals die een rol hebben in de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag.

Onderwerpen

 • mensen met verward gedrag
 • onderwijs/scholing: mbo, hbo, bij- en nascholing
 • praktijk
 • implementatie

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

Geplaatst op

21 november 2017

Deadline

30 januari 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Kennis over verward gedrag in onderwijs: verbinding tussen zorg, welzijn en veiligheid (pdf) 148 KB

Doel subsidieoproep

In de praktijk komen professionals uit het zorg-, welzijns- en/of veiligheidsdomein (zoals spv’ers, welzijnswerkers en politie) in aanraking met mensen met verward gedrag. Daarom is het van belang dat opleidingsinstellingen aandacht besteden aan rolarticulatie en hun studenten leren om voorbij de grenzen van hun eigen domein te (durven) kijken. Zodat toekomstige en huidige professionals beter worden toegerust om samen te werken, door te verwijzen en op het juiste moment verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij is een focus op het leveren van maatwerk essentieel, zodat professionals dichtbij de cliënt leren staan en hun behoeften écht centraal leren te stellen.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor 2 type projecten:

 1. Ontwikkelen of aanpassen (keuze)module
  • een (keuze)module ontwikkelen of
  • een bestaande (keuze)module aanpassen én implementeren
  De (keuze)modules zijn praktijkgericht en gericht op samenwerking tussen minimaal 2 domeinen.
 2. Beschikbaar stellen van expertise uit een ander domein
  • Onderwijsinstellingen kunnen praktijkprofessionals, ervaringsdeskundigen of docenten uit een ander domein inhuren om de samenwerking tussen de domeinen te verbeteren. Daarbij dienen ervaringsdeskundigen betrokken te zijn.

De resultaten lenen zich voor opname in het onderwijs en nascholingsaanbod van regionale en/of landelijk onderwijsinstanties aan (toekomstige) professionals in het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Mbo en hbo instellingen kunnen subsidieaanvragen indienen. Praktijkinstellingen, cliëntorganisaties én organisaties gericht op bij- en nascholing kunnen indienen, mits zij samenwerken met erkende (mbo of hbo) onderwijsinstellingen. Het project dient een samenwerkingsverband te zijn tussen minimaal 2 domeinen: zorg, welzijn en/of veiligheid.

Budget

De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,- voor een project met een looptijd van maximaal 12 maanden. Cofinanciering is niet verplicht, wel wenselijk

Er kan budget aangevraagd worden voor inhuur personeel, coördinatie, (aanvullende) scholing, ontwikkeling onderwijsmodules en communicatieactiviteiten. Voor de vertegenwoordigers van cliënten en naasten die u bij uw project betrekt, neemt u verplicht reiskostenvergoeding en vacatiegelden op in uw begroting.

Voor deze subsidieoproep is € 750.000,- gereserveerd. De subsidieoproep is niet bedoeld voor onderzoek en er kunnen slechts beperkt (max 10%) middelen voor monitoring en evaluatie aangevraagd worden. 

Aanvraag indienen

U kunt tot 30 januari 2018, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Kennis over verward gedrag in onderwijs: verbinding tussen zorg, welzijn en veiligheid (pdf) 148 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Lisanne Hogema. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Lisanne Hogema

Programmasecretaris

+31 70 349 52 56
avg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website