Het programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) stelt € 2.64 miljoen beschikbaar voor onderzoek naar de inzet van big data-analyses bij het bieden van een kansrijke start voor kinderen. Professionals uit de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg (JGZ), kennisinstellingen, onderzoekers uit de exacte- en natuurwetenschappen, de sociale- en geesteswetenschappen en de sociaal-medische- en gezondheidswetenschappen, en andere geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden voor deelname aan het vooronderzoek (fase I).

Onderwerpen

  • Big data-onderzoek (o.a. datamining, machine-learning, kunstmatige intelligentie)
  • Jeugd
  • Jeugdgezondheidszorg
  • Geboortezorg
  • Kansrijke start

Onderdeel van programma

Big data en kansrijke start

Geplaatst op

17 juli 2019

Deadline

24 oktober 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Call for proposals Nationale Wetenschapsagenda Thema Big data en kansrijke start (pdf) 853 KB

Doel subsidieoproep

Een goede herkenning van de kwetsbaarheid van kinderen en gezinnen in relatie met goede aansluitende zorg- of ondersteuningsaanbod vraagt om een compleet beeld en optimale informatie (data). De toenemende beschikbaarheid van grote en complexe dataverzamelingen en andere gegevensbronnen biedt nieuwe mogelijkheden om deze relaties te onderzoeken. Ook maken ze het mogelijk na te gaan welke rol big data-analyses kunnen hebben bij het bieden van een kansrijke start voor kinderen.

Het onderzoek beoogt bij te dragen aan de vroege identificatie van (risico)kenmerken die bepalen of kinderen en (aanstaande) gezinnen kwetsbaar worden of zijn. Dit met het doel gezinnen en kinderen tijdig passende hulp en ondersteuning aan te bieden voor een kansrijke start.

Wat kan worden aangevraagd?

In fase I wordt een dagvergoeding (op basis van vacatiemiddelen) beschikbaar gesteld voor deelname aan een meerdaagse workshop voor scenario-onderzoek. Hierin wordt verkend hoe een kansrijke start er in de toekomst idealiter uit kan zien. Hiervoor worden relevante gegevensbronnen geïdentificeerd en verkennen de deelnemers de potentie van vernieuwende technologieën en theorieën van big data-onderzoek.
In fase II worden 2 tot 3 onderzoeksprojecten uitgezet op de thema’s die in het scenario-onderzoek worden bepaald voor een totaalbudget van € 2,64 miljoen.

Randvoorwaarden

Het programma start met een vooronderzoek waarbij scenario’s worden uitgewerkt. Op basis van dit vooronderzoek worden de thema’s bepaald voor vervolgonderzoek.

Wie kan aanvragen?

Professionals uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ), kennisinstellingen, onderzoekers uit de exacte- en natuurwetenschappen, de sociale- en geesteswetenschappen en de sociaal-medische- en gezondheidswetenschappen, en andere geïnteresseerde partijen kunnen middels een motivatiebrief hun interesse kenbaar maken voor deelname aan scenario-onderzoek (fase I).

De motivatiebrieven worden door een beoordelingscommissie beoordeeld. De geselecteerde deelnemers nemen in verschillende werkgroepen deel aan scenario-onderzoek (fase I). Dit scenario-onderzoek in fase I bepaalt de kaders voor vervolgonderzoek. Consortia, bestaande uit deelnemers van fase I, eventueel aangevuld met extra benodigde expertise, kunnen vervolgens een onderzoeksvoorstel indienen voor fase II.

Budget

Deze oproep betreft eerst deelname aan fase I waarvoor een vacatievergoeding beschikbaar is.
Er is een totaal budget van € 2.64 miljoen beschikbaar voor de onderzoeken in fase II.

Aanvraag indienen

U vraagt een format voor uw motivatiebrief op via bigdata-kansrijkestart@zonmw.nl. U kunt tot 24 oktober 2019, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Call for proposals Nationale Wetenschapsagenda Thema Big data en kansrijke start (pdf) 853 KB

Klik hier voor de Engelse oproep

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Matthea van Leeuwe of Marja Westhoff. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Matthea van Leeuwe

Programmamanager Jeugd

+31 7 349 53 34
leeuwe@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Marja Westhoff

Programmamanager Innovatie

+31 70 349 52 77
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website