Het programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) stelt € 2.64 miljoen beschikbaar voor onderzoek naar de inzet van big data onderzoek bij het bieden van een kansrijke start voor kinderen. Breed samengestelde consortia, met minimaal 5 deelnemers die in fase I van het programma hebben deelgenomen, kunnen een onderzoeksvoorstel indienen.

Onderwerpen

  • Data science
  • Jeugd
  • Jeugdgezondheidszorg
  • Geboortezorg
  • Kansrijke start

Onderdeel van programma

Big data en kansrijke start

Geplaatst op

10 september 2020

Deadline

8 december 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

NWA Kansrijke start en big data Fase II (Engels) (pdf) 1 MB

NWA Kansrijke start en big data Fase II (pdf) 1 MB

Invulhulp begroting (pdf) 267 KB

Application form (docx) 158 KB

Begrotings format NWA-lijn 2 (xlsx) 84 KB

Doel subsidieoproep

Doel van deze call is het financieren van onderzoek naar de mogelijkheden om met big data methoden kinderen en (aanstaande) gezinnen met een lagere kans op een kansrijke start eerder te identificeren. Daarnaast is het de bedoeling om onderzoek naar methoden mogelijk te maken om deze kinderen en (aanstaande) gezinnen sneller te kunnen bereiken met passende hulp en ondersteuning.

Wat kan worden aangevraagd?

Voor een onderzoeksvoorstel in deze call kan in totaal maximaal € 1,32 miljoen worden aangevraagd voor een project met looptijd van maximaal 30 maanden.
In totaal is er € 2,64 miljoen beschikbaar.

Randvoorwaarden

Onderzoeksvoorstellen dienen te worden ingediend door een consortium. Een consortium is samengesteld uit minstens vijf deelnemers die zijn geselecteerd voor en hebben deelgenomen aan fase I van het programma ‘Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data’. Een consortium kan eventueel worden aangevuld met ontbrekende benodigde expertise van andere partijen.

In alle onderzoeksvoorstellen dient het bijdragen aan een kansrijke start de leidende doelstelling te zijn. In fase I van het programma is op basis van toekomstverkenningen met scenario-onderzoek een aantal thema’s vastgesteld waar de onderzoeksvoorstellen zich op richten. Een aanvraag dient in ieder geval over 1 of meer van de thema’s van ‘Ketenkwetsbaarheid’, ‘Professional’ en ‘Interventies’ in combinatie met de samenhangende thema’s ‘Vertrouwen in databeheer en –gebruik’ en ‘Eigenaarschap en governance van en toegang tot data’ te gaan.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 8 december 2020, 14.00 uur uw aanvraag indienen via de link. U dient hier een Projectnetaccount aan te maken, indien u die nog niet heeft. Vervolgens kunt u via Projectnet het subsidieaanvraagformulier downloaden.

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Matthea van Leeuwe of het secretariaat Big data en kansrijke start. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website