Bent u een startend regionaal samenwerkingsverband? Wilt u verkennen op welke wijze u met uw partners een integraal zorg-, ondersteunings- en welzijnsaanbod kunt inrichten in uw regio? En hebt u ondersteuning nodig om uw netwerk te ontwikkelen? Dan is deze subsidieoproep voor u!

Onderwerpen

  • Regionale netwerken
  • Samenwerking
  • Zorg, welzijn en ondersteuning
  • Juiste Zorg Op de Juiste Plek
  • Gemeente, zorgkantoor en burgers

Onderdeel van programma

Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Geplaatst op

4 april 2019

Deadline

14 mei 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep JZOJP Startimpuls 2019 (pdf) 371 KB

Doel subsidieoproep

Doel van de subsidieoproep JZOJP Startimpuls is het stimuleren van nieuwe, regionale samenwerkingsinitiatieven, die verkennen op welke wijze zorg, ondersteuning en welzijn in hun regio kan worden georganiseerd. Hierbij kan gedacht worden aan de prioriteiten ouderenzorg, preventie en/of GGZ maar het staat samenwerkingsverbanden vrij hun specifieke regionale prioriteiten te formuleren.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor (financiële) ondersteuning bij de totstandkoming van het samenwerkingsverband.
Binnen deze subsidie kunnen kosten vergoed worden voor:

  • Procescoördinatie om betrokken partijen op regionaal niveau bij elkaar te brengen
  • Kosten voor het organiseren en houden van bijeenkomsten.
  • Het juridisch toetsen en vastleggen van (bestuurlijke) afspraken voor de samenwerkingsovereenkomst.
  • Het ad hoc betrekken van externe inhoudelijke expertise en ondersteuning uit succesvolle 'Juiste zorg op juiste plek'-initiatieven buiten de betreffende regio of van landelijke (kennis)instituten. Hiervoor geldt een vergoeding in de vorm van vacatiegeld en reiskostenvergoeding.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Startende regionale samenwerkingsverbanden die de intentie hebben om een integraal, op de behoefte van hulpvragers aansluitend zorg-, welzijns- en ondersteuningsaanbod te ontwikkelen kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Wat kunt u aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor (financiële) ondersteuning bij de totstandkoming van het samenwerkingsverband. De ondersteuning van de samenwerking kunnen samenwerkingspartners (deels) zelf verzorgen of in handen geven van een externe partij. Het staat het samenwerkingsverband vrij mensen in te schakelen die al in een andere regio ervaring hebben opgedaan met soortgelijke trajecten.

Looptijd en budget?

Projecten duren maximaal 12 maanden, waarbij u maximaal € 37.500 kunt aanvragen.
De verstrekte subsidie is ten hoogste 75% van de totale projectkosten, met een maximum van €37.500. De partijen van het samenwerkingsverband dragen gezamenlijk minimaal 25% bij (in cash of in kind) van de totale projectkosten.

Voor de subsidieronde JZOJP Startimpuls 2019 is maximaal € 750.000 beschikbaar.

Kijk voor meer subsidiemogelijkheden op de programmapagina.

Aanvraag indienen

U kunt tot dinsdag 14 mei, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep JZOJP Startimpuls 2019 (pdf) 371 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Zij verbinden u door naar een van de programmamanagers of –secretarissen. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Programmasecretariaat

+31 70 349 50 33
jzojp@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website