Maakt u deel uit van een startend samenwerkingsverband bestaande uit zorgaanbieder(s), financiers en burgers? Wilt u het integrale welzijns-, ondersteunings- en zorgaanbod in uw regio, gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg, (beter) organiseren? Dan kunt u een startimpuls aanvragen!

Onderwerpen

  • Regionale samenwerking
  • Juiste Zorg op de Juiste Plek
  • Burgers
  • Vervangen, verplaatsen en voorkomen van zorg
  • Startimpuls

 

 

 

Onderdeel van programma

Juiste Zorg op de Juiste Plek

Geplaatst op

17 december 2019

Deadline

11 februari 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

JZOJP Startimpuls 2019/2020 ronde 2 (pdf) 365 KB

Doel subsidieoproep

Doel van de subsidieoproep JZOJP Startimpuls is het ondersteunen van de (door) ontwikkeling van startende regionale samenwerkingsinitiatieven gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg. De samenwerkingsinitiatieven moeten betrekking hebben op regionale prioriteiten en/of leemtes qua integrale zorg en ondersteuning. Gedacht kan worden aan thema’s als ouderenzorg, ggz, gezondheidsbevordering voor risicogroepen of preventie in het kader van de preventieakkoorden.

Wat kan worden aangevraagd?

Met de Startimpuls kunt u subsidie aanvragen voor (financiële) ondersteuning van de (door) ontwikkeling van uw samenwerkingsverband. Binnen het samenwerkingsverband wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een plan van aanpak voor de uitvoering van het regionale integrale zorg-, welzijns- en ondersteuningsaanbod gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Een aanvraag kan worden gedaan door één van de partijen uit het samenwerkingsverband. Deze partij is eindverantwoordelijk en verzorgt de rapportage(s). De aanvrager moet een in Nederland gevestigde rechtspersoon zijn met aantoonbare regiobinding. Een samenwerkingsverband bestaat minimaal uit een van de aanbieders (zorg, ondersteuning of welzijn), een van de financiers (gemeente(n), zorgverzekeraar(s) of zorgkanto(o)r(en)) en vertegenwoordiging van burgers . Een getekende intentieverklaring van de (beoogde) partners van het samenwerkingsverband is verplicht.

Budget

Het maximaal aan te vragen budget bedraagt € 37.500,- (inclusief BTW) en het project mag maximaal 12 maanden duren. De partners binnen het samenwerkingsverband dragen gezamenlijk minimaal 25% bij (in cash of in kind) van de totale projectkosten.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 11 februari 2020 om 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

JZOJP Startimpuls 2019/2020 ronde 2 (pdf) 365 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen is er van maandag 6 januari t/m maandag 10 februari 2020 van maandag t/m donderdag van 14.00 tot 15.00 uur een telefonisch spreekuur via het nummer: 070 349 5253.

Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Marilyn Croes

Cluster assistent

+31 70 349 52 53
jzojp@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website