Hebt u een samenwerkingsverband met partijen als gemeente(n), zorgaanbieder(s), zorgverzekeraar(s) en zorgaanbieder(s) van ondersteuning en welzijn en u organiseert het brede zorgaanbod regionaal, gebaseerd op de huidige en toekomstige zorgbehoefte van de burgers/cliënten in de betreffende regio? Dan is deze subsidieoproep voor u!

Onderwerpen

  • Regionale samenwerkingsverbanden
  • Zorg, ondersteuning en welzijn
  • Praktijkinitiatieven
  • Juiste Zorg Op de Juiste Plek
  • Gemeente, zorgkantoor en burgers

Onderdeel van programma

Juiste Zorg op de Juiste Plek

Geplaatst op

4 april 2019

Deadline

14 mei 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep JZOJP Regio-impuls De juiste zorg op de juiste plek (pdf) 419 KB

Doel subsidieoproep

De subsidieoproep JZOJP Regio-impuls richt zich specifiek op reeds bestaande, regionale samenwerkingsverbanden, gericht op het leveren van de juiste zorg op de juiste plek, die hun netwerken verder willen ontwikkelen. Hierbij kan gedacht worden aan de prioriteiten ouderenzorg, preventie en/of GGZ maar het staat samenwerkingsverbanden vrij hun specifieke regionale prioriteiten te formuleren.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor (financiële) ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van het samenwerkingsverband.
Binnen deze subsidie kunnen kosten vergoed worden voor:

  • Procescoördinatie om betrokken partijen op regionaal niveau bij elkaar te brengen
  • Kosten voor het organiseren en houden van bijeenkomsten.
  • Het ad hoc betrekken van externe inhoudelijke expertise en ondersteuning uit succesvolle 'Juiste zorg op juiste plek'-initiatieven buiten de betreffende regio of van landelijke (kennis)instituten. Hiervoor geldt een vergoeding in de vorm van vacatiegeld en reiskostenvergoeding.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Bestaande regionale samenwerkingsverbanden, die op basis van een samenwerkingsovereenkomst, een integraal, op de behoefte van hulpvragers aansluitend zorg-, welzijns- en ondersteuningsaanbod willen doorontwikkelen en uitvoeren, kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Wat kunt u aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor (financiële) ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van  van uw samenwerkingsverband. De ondersteuning van de samenwerking kunnen samenwerkingspartners (deels) zelf verzorgen of in handen geven van een externe partij. Het staat het samenwerkingsverband vrij mensen in te schakelen die al in een andere regio ervaring hebben opgedaan met soortgelijke trajecten.

Looptijd en budget?

Projecten duren maximaal 24 maanden, waarbij u maximaal € 75.000 kunt aanvragen.
De verstrekte subsidie is ten hoogste 75% van de totale projectkosten, met een maximum van € 75.000. De partijen van het samenwerkingsverband dragen gezamenlijk minimaal 25% bij (in cash of in kind) van de totale projectkosten.

Voor de subsidieronde JZOJP Regio-impuls 2019 is maximaal € 750.000 beschikbaar.

Kijk voor meer subsidiemogelijkheden op de programmapagina.

Aanvraag indienen

U kunt tot dinsdag 14 mei, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep JZOJP Regio-impuls De juiste zorg op de juiste plek (pdf) 419 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Zij verbinden u door naar een van de programmamanagers of –secretarissen. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Programmasecretariaat

+31 70 349 50 33
jzojp@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website