Gemeenten en hun uitvoeringspartners kunnen subsidie aanvragen voor het opzetten en/of organiseren van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren en/of volwassenen). Samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders staat centraal. Er zijn zowel startsubsidies als uitvoeringssubsidies beschikbaar.

Onderwerpen

  • verward gedrag
  • integraal aanbod
  • zorg en begeleiding

 

 

 

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag

Geplaatst op

21 januari 2020

Deadline

19 mei 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag (pdf) 331 KB

Doel subsidieoproep

Het opzetten en/of organiseren van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag is in de praktijk niet altijd eenvoudig. Het doel van deze subsidieoproep is om gemeenten, in hun rol van regisseur, en hun uitvoeringspartners te ondersteunen bij de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen).

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen om:

  • een integraal aanbod van begeleiding en behandeling van mensen met verward gedrag in het sociaal domein op te zetten (startsubsidie)
  • een bestaande faciliteit voor integraal aanbod van (specialistische) begeleiding en (specialistische) behandeling, waarbij al afspraken zijn gemaakt tussen gemeente(n), zorgverzekeraar(s) en zorgaanbieder(s), specifiek te richten op personen met verward gedrag
  • een nieuwe pilot te starten voor integraal aanbod van (specialistische) begeleiding en (specialistische) behandeling

Binnen deze subsidieoproep is het ook mogelijk om de taken van de jeugdzorg, die nu ook onder de verantwoordelijkheden van de gemeenten vallen, meer integraal aan te bieden.

Randvoorwaarden

Gemeenten dienen namens een samenwerkingsverband een subsidieaanvraag in. Een ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente(n), zorgverzekeraar(s) en aanbieder(s) van zorg en/of welzijn is verplicht.

Per gemeente kan maximaal 1 subsidieaanvraag worden ingediend voor een startsubsidie en 1 subsidieaanvraag voor de uitvoering. Het is ook mogelijk om voor meerdere gemeenten één (gezamenlijke) subsidieaanvraag in te dienen.

Budget

De subsidie bedraagt maximaal € 20.000,- voor een startsubsidie en € 100.000,- voor een uitvoeringssubsidie en heeft een looptijd van maximaal 4 respectievelijk 16 maanden.

De subsidieoproep is niet bedoeld voor onderzoek en er kunnen slechts beperkt middelen (max. 10% van het totale budget) voor monitoring en evaluatie worden aangevraagd. Zorg en begeleidingskosten zijn niet subsidiabel. Deze worden al vanuit de zorgverzekeringswet (zvw) en/of wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) gefinancierd. Aanschaf van apparatuur (bijv. ICT) en (ver)bouwkosten komen niet in aanmerking voor subsidie.

 

Aanvraag indienen

Let op! De deadline van deze subsidieoproep is verschoven in verband met de situatie rondom het coronavirus (COVID-19). Dit betekent dat u tot 19 mei 2020 - 14.00 uur uw subsidieaanvraag kunt indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag (pdf) 331 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Eline Evelo. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk

Dummyfoto van een vrouw

Eline Evelo

Programmasecretaris

+31 70 349 54 70
avg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website