Gemeenten en hun uitvoeringspartners kunnen subsidie aanvragen voor het opzetten en/of organiseren van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars en/of zorgaanbieders staat centraal. Er zijn zowel startsubsidies als uitvoeringssubsidies beschikbaar.

Onderwerpen

  • verward gedrag
  • integraal aanbod
  • zorg en begeleiding

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag

Geplaatst op

30 juli 2019

Deadline

8 oktober 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met Verward Gedrag (pdf) 616 KB

Doel subsidieoproep

Het opzetten en/of organiseren van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag is in de praktijk niet altijd eenvoudig. Het doel van deze subsidieoproep is om gemeenten - in hun rol van regisseur - en hun uitvoeringspartners te ondersteunen bij de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen).

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen om:

  • een integraal aanbod van begeleiding en behandeling van mensen met verward gedrag in het sociaal domein op te zetten (startsubsidie).
  • een bestaande faciliteit voor integraal aanbod van (specialistische) begeleiding en (specialistische) behandeling, waarbij al afspraken zijn gemaakt tussen gemeente(n), zorgverzekeraar(s) en zorgaanbieder(s), specifiek te richten op personen met verward gedrag.
  • een nieuwe pilot te starten voor integraal aanbod van (specialistische) begeleiding en (specialistische) behandeling.

Binnen deze subsidieoproep is het ook mogelijk om de taken van de jeugdzorg, die nu ook onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen, meer integraal aan te bieden.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Gemeenten dienen namens een samenwerkingsverband een subsidieaanvraag in. Een ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente(n), zorgverzekeraar(s) en aanbieder(s) van zorg en/of welzijn is verplicht.

Per gemeente kan maximaal één subsidieaanvraag worden ingediend voor een startsubsidie en één subsidieaanvraag voor de uitvoeringssubsidie. Het is ook mogelijk om voor meerdere gemeenten één (gezamenlijke) subsidieaanvraag in te dienen.

Budget

De subsidie bedraagt maximaal € 20.000,- voor een startsubsidie en € 100.000,- voor een uitvoeringssubsidie. De startsubsidie heeft een maximale looptijd van 4 maanden en voor een uitvoeringssubsidie is de looptijd maximaal 16 maanden.

De subsidieoproep is niet bedoeld voor onderzoek en er kunnen slechts beperkt middelen (max. 10% van het totale budget) voor monitoring en evaluatie worden aangevraagd. Zorg- en begeleidingskosten zijn niet subsidiabel. Deze worden al vanuit de zorgverzekeringswet (ZVW) en/of wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) gefinancierd. Aanschaf van apparatuur (bijv. ICT) en (ver)bouwkosten komen niet in aanmerking voor subsidie.

Aanvraag indienen

U kunt tot 8 oktober 2019, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met Verward Gedrag (pdf) 616 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Eline Evelo. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Eline Evelo

Programmasecretaris

+31 70 349 54 70
avg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website