Deze subsidieoproep gaat over het moderniseren van reeds bestaande richtlijnen. Modernisering in de zin van meer digitale vervlechting met aanpalende producten, visueler ingericht, flexibel(er) inspringend op nieuwe evidence (flexibele update, living guidelines) en meer gericht op de individuele patiënt, waarbij ‘aanpalende producten’ integraal en coherent volgen.

Onderwerpen

  • digitale vernieuwing
  • digitale integratie richtlijnen en aanpalende producten
  • patiëntpaden
  • leidraad kwaliteitsstandaarden
  • kwaliteitskenmerken richtlijnen

Onderdeel van programma

Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Zorginstituut

Geplaatst op

24 juli 2019

Deadline

8 oktober 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Innovatie van Richtlijnen (pdf) 105 KB

Doel subsidieoproep

De projecten dragen enerzijds bij aan concrete producten en anderzijds aan het genereren van nieuwe kennis, inzichten, methoden en technieken ter verbetering van de voortdurende actualiteit, toegankelijkheid en praktische bruikbaarheid van richtlijnen. Ontwikkeling en onderzoek worden gestimuleerd, waarbij de richtlijn zelf als centrale drager van informatie gemoderniseerd wordt.

Aan het eind van de onderzoeksperiode levert ieder project tenminste één gemoderniseerde richtlijn op, met tenminste één aanpalend gekoppeld product. Ook levert ieder project een bijdrage aan een nieuwe versie van de Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden die andere richtlijnmakers kunnen gebruiken om hun richtlijn op eenzelfde manier te moderniseren.

Wat kan worden aangevraagd?

Modernisering van reeds bestaande richtlijnen in de zin van meer digitale vervlechting met aanpalende producten, visueler ingericht, flexibel(er) inspringend op nieuwe evidence (flexibele update, living guidelines) en meer gericht op de individuele patiënt, waarbij aanpalende producten integraal en coherent volgen. Aanpalende producten mogen hierbij breed opgevat worden; onder meer registers, patiëntpaden, indicatoren, (shared)decision support systems en patiëntversies. Dit met aandacht voor informatiestandaarden en voor het op elkaar aansluiten van de richtlijnen in het bijzonder die van verschillende beroepsgroepen die betrokken zijn bij samenhangende zorg.

Randvoorwaarden

De subsidieoproep is niet bedoeld voor het slechts herzien of actualiseren van een bestaande richtlijn met nieuwe evidence en ook niet voor het ontwikkelen van een geheel nieuwe richtlijn.

Wie kan aanvragen?

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door een beroepsorganisatie die eigenaar is van richtlijnen of door de beheerder/regiehouder van multidisciplinaire richtlijnen, namens de beroepsorganisaties die hier gezamenlijk eigenaar van zijn.

Samenwerking met zorginhoudelijk deskundigen (gebruikers) en academische disciplines betrokken bij richtlijnontwikkeling enerzijds en disciplines als informatiekunde, informatica en datascience anderzijds is verplicht. Daarnaast wordt er actief bijgedragen aan het ontwikkel- en onderzoeksnetwerk en aan de nieuwe Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden.

Budget

Voor deze subsidieronde is € 1,8 miljoen beschikbaar. Per subsidieaanvraag kan maximaal € 300.000,- worden aangevraagd met een maximale looptijd van 3 jaar. Cofinanciering is een pré.

Aanvraag indienen

U kunt tot 8 oktober 2019, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Innovatie van Richtlijnen (pdf) 105 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Ineke Voordouw (senior programmamanager) of

Hettie Blonk (programmasecretaris). Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website