InnoSysTox - Moving is een gezamenlijke transnationale oproep van Nederlandse, Duitse en Belgische (Franstalige) financieringsorganisaties. InnoSysTox heeft als doel kennis van de humane toxicologie te vergroten en toepassingen in de praktijk te stimuleren zonder gebruik van dierproeven. Door internationale en interdisciplinaire samenwerking zal de ontwikkeling en toepassing van innovatieve systeembiologische vervangingsmethoden in de toxicologie worden versterkt.

Onderwerpen

  • Op humane biologie gebaseerde toxicologie
  • Vervanging van dierproeven
  • Innovatieve, op systeembiologie gebaseerde vervangingsmethoden
  • Publiek-Private Partnerschap
  • Interdisciplinaire en internationale brede consortia

Onderdeel van programma

Meer Kennis met Minder Dieren

Geplaatst op

29 april 2019

Deadline

2 juli 2019,
23.59 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Call Text InnoSysTox Moving (pdf) 121 KB

National ANNEX – ZonMw, the Netherlands (pdf) 69 KB

Doel subsidieoproep

Toxiciteitstests doormiddel van proefdieren zijn om ethische redenen ongewenst en om wetenschappelijke reden ontoereikend. In de wetenschap en de samenleving groeit het besef dat het meest geschikte model voor de menselijke biologie de mens zelf is. Met InnoSysTox wordt een gezamenlijke oproep voor interdisciplinaire onderzoeksprojecten geïntroduceerd. ZonMw, BMBF (Duits federaal ministerie van Onderwijs en Onderzoek) en F.R.S.S.-FNRS (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-FNRS) stimuleren gezamelijk innovatieve, op de menselijke biologie gebaseerde methoden, om de ontwikkelingen in de vervanging van dierproeven te versnellen.

Wat kan worden aangevraagd?

Een totale begroting van maximaal 3,8 miljoen euro zal naar verwachting beschikbaar zijn voor deze oproep. ZonMw draagt tot 2,0 miljoen euro bij en kent subsidies toe aan de in Nederland gevestigde aanvragers. In overeenstemming met de Nederlandse LSH Topsector eisen, moet in alle consortia waarin een Nederlandse partner (publiek en/of privaat) is opgenomen, de private partner(s) een co-financiering in-kind or in-cash van 10% van het totale projectbudget verstrekken. Zie de national annex voor de volledige financieringsvoorwaarden.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Het project moet gebaseerd zijn op een internationale publiek-private partnerschap in een breed en strategisch consortium. Het consortium moeten sterke partnerschappen met aanvullende expertise bevatten, waarin alle stakeholders vertegenwoordigd zijn.

Consortia gevormd door (publieke) onderzoeksorganisaties en midden- en kleinbedrijf kunnen een aanvraag indienen voor een gezamenlijke projectschaal van maximaal vier jaar. ZonMw zal de Nederlandse partners in een consortium financieren. Voor specifieke regels voor financiering en ontvankelijkheid verwijzen wij u naar de national anex.

Aanvraag indienen

U kunt tot 02 juli 2019, 23.59 uur uw aanvraag indienen. Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend via de online indieningstool van het gezamenlijke callsecretariaat (http://innosystox-moving.ptj.de).

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep. Via de online indieningstool van het gezamenlijke callsecretariaat (http://innosystox-moving.ptj.de) zijn alle benodigde documenten (7) verkrijgbaar.

Call Text InnoSysTox Moving (pdf) 121 KB

National ANNEX – ZonMw, the Netherlands

Indieningstool

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Klaske Bos.

Dummyfoto van een vrouw

Klaske Bos

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 50 80
E-mailadresmkmd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website