Dit is de tweede oproep binnen het programma Infectieziektebestrijding 3 (2019-2023). De laatste twee jaren waren de inzet en focus van onder andere onderzoekers in de infectieziekten vooral gericht op de coronapandemie. Daardoor is deze subsidieoproep later uitgezet en heeft deze ronde een brede focus.

Onderwerpen

 • infectieziekten
 • uitbraakonderzoek
 • one health
 • non-alimentaire zoönosen
 • multimorbiditeit

Onderdeel van programma

Infectieziektebestrijding 3 2019-2023

Geplaatst op

15 maart 2023

Deadline

15 mei 2023,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Infectieziektebestrijding 3, tweede ronde (pdf) 285 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van het programma is het bevorderen van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van infectieziektebestrijding en versterken van de kennisinfrastructuur om hiermee substantieel bij te dragen aan het verminderen van het aantal (ernstig) zieke mensen door infectieziekten. Deze oproep focust zich op:

 • Het ontwikkelen van wetenschappelijke en gebruiksgerichte kennis over verspreiding en bestrijding van infectieziekten;
 • Het evalueren/bewijzen van effectiviteit en doelmatigheid van bestaande bestrijdingsinterventies;
 • Het ontwikkelen van nieuwe en verbeterde strategieën en bestrijdingsinterventies, met oog voor onder andere maatschappelijke/sociale aspecten;
 • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ten tijde van een uitbraak.

Wat kan worden aangevraagd?

Projectideeën kunnen worden ingediend die bijdragen aan het verminderen van de ziektelast binnen de Nederlandse populatie.

Het onderzoek dient te passen binnen het programmadoel in pijlers 2, 3 of 5, zoals beschreven in de programmatekst:

 • Pijler 2. Opkomende infecties, uitbraakonderzoek, preparedness en response
 • Pijler 3. One Health en non-alimentaire zoönosen
 • Pijler 5. Multimorbiditeit

Daarnaast dient het onderzoek te vallen binnen minstens één van de aandachtsgebieden, zoals uitgeschreven in de programmatekst, paragraaf 4.3.

Randvoorwaarden

Zowel grotere projecten als kleinere (pilot)projecten kunnen in aanmerking komen. Ingediende voorstellen geven bij voorkeur antwoord op de door de beroepsgroep geformuleerde kennisagenda’s.

Wie kan aanvragen?

 1. Nederlandse onderzoeksorganisaties in de zin van het EU staatssteunrecht.
 2. Uitvoerders van een wettelijke taak/belangenorganisaties die voor dit project belangenbehartigende activiteiten uitvoeren/(publiek gefinancierde) onderwijsinstellingen die onderwijsactiviteiten uitvoeren voor dit project.
 3. Nederlandse zorginstellingen en koepelorganisaties uit de zorg.

Budget

Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 5,5 miljoen.

 • Er kan maximaal € 500.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 48 maanden.
 • Er is binnen de ronde € 1.000.000,- gereserveerd voor kleinere (pilot)projecten. De maximale looptijd is 18 maanden met een maximaal aan te vragen bedrag van € 150.000,-.

Bijdragen van derden is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling.

Aanvraag indienen

U kunt tot 15 mei, 2023, 14:00 uur uw projectidee indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Infectieziektebestrijding 3, tweede ronde (pdf)

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Linda van Nierop Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website