Het VN-Verdrag Handicap omvat veel thema’s en alle levensgebieden In deze subsidieoproep gaat het over het thema ‘werk’. De focus ligt daarbij op het van de kant van de werkgever creëren van omstandigheden waardoor mensen met een beperking toegang hebben tot werk en binnen hun werk optimaal kunnen functioneren en zich kunnen (door)ontwikkelen.

Onderwerpen

  • VN Verdrag handicap
  • mensen met een beperking
  • Inclusieve Samenleving
  • Werkgeverschap
  • MKB

Onderdeel van programma

Onbeperkt meedoen!

Geplaatst op

13 september 2021

Deadline

1 november 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep 2 Inclusief werkgeverschap MKB (pdf) 301 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het bevorderen van inclusief werkgeverschap in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Inclusief werkgeverschap wordt bereikt door onzichtbare drempels binnen organisaties weg te nemen die de toegang tot een baan, het uitvoeren van de functie, de samenwerking met collega’s en de ontwikkeling en doorgroei van werknemers met een beperking in de weg staan.
Met deze subsidieoproep willen we een weg banen naar inclusieve organisaties. Waarbij alle lagen van de organisatie toegankelijk zijn, van bestuur en management, via de staf, en ondersteunende diensten tot aan de werkvloer.

 

Wat kan worden aangevraagd?

Voor deze subsidieoproep is in totaal € 400.000 beschikbaar.
Per project kan maximaal  € 50.000 voor de duur van 12 maanden worden aangevraagd bij ZonMw. ZonMw verplicht dat de projectpartners zelf minimaal 40% van het aangevraagde bedrag financieel bijdragen aan het project. De financiële bijdrage kan van uw eigen organisatie zijn of van externe sponsoren of partners. Dit kan zowel in kind, als met financiering. Met in kind wordt bedoeld dat u menskracht of bijvoorbeeld vergader- of kantoorruimte aanbiedt als cofinanciering.

 

Randvoorwaarden

Het subsidieprogramma is specifiek bedoeld voor organisaties in het MKB die streven naar een inclusieve werkvloer. Dit kunnen verschillende typen organisaties zijn. Bedrijven, maar ook vakbonden van werkgevers kunnen aanspraak maken op financiering. Belangrijk is dat er bij deze partijen al aantoonbaar stappen zijn gezet richting inclusief werkgeverschap in het recente verleden. De aanvragende organisaties dienen een aanvraag in,  in samenwerking met  1) een professional op het gebied van inclusief werkgeverschap (Inclusion Officer) en 2) Ervaringsdeskundigen 3) optioneel: andere werkgevers.

Aanvraag indienen

U kunt tot 1 november 2021 14:00 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep 2 Inclusief werkgeverschap MKB (pdf) 301 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Robert Jabroer en Rohini Doerbali-Ramdin Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een man

Robert Jabroer

Programmamanager

+31 70 349 54 53
Jabroer@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website