Voor de versterking van de kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie worden twee verschillende subsidies – in samenhang - aangeboden: deze subsidieoproep die een impuls geeft ter versterking van de kennisfunctie van GGD’en en een gezamenlijke subsidie voor landelijke kennispartijen RIVM, GGD GHOR, VNG en Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid, waar een leernetwerk onderdeel van vormt.

Onderwerpen

 • GGD
 • Gezondheidsbevordering
 • Preventie
 • Erkende interventies
 • Kennisinfrastructuur

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019-2022

Geplaatst op

30 september 2022

Deadline

11 november 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep ‘Impuls versterking kennisfunctie GGD’ (pdf) 269 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze oproep is het versterken van de kennis- en adviesrol van GGD’en door het stimuleren van:

 • kennisuitwisseling tussen de verschillende niveaus (lokaal, regionaal, landelijk). De kennisuitwisseling betreft zowel wetenschappelijke kennis als praktijkervaringen en ervaringskennis.
 • het gebruik van erkende interventies en adaptieve aansluiting op de lokale context.

Deze activiteiten dragen direct of indirect bij aan de kennisinfrastructuur en geven inhoud aan het leernetwerk op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie (zie de subsidieoproep Versterking kennisinfrastructuur gezondheidsbevordering en preventie).

Wat kan worden aangevraagd?

In deze subsidieronde kan maximaal € 40.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 15 maanden. Met de aan te vragen subsidie kunnen de GGD’en ieder voor een erkende interventie personele inzet inhuren/vrijmaken om implementatie van de erkende interventie in de lokale/regionale context te stimuleren, monitoren en evalueren en te participeren in het overkoepelende leernetwerk. Er wordt gewerkt met één van de volgende interventies:

 • de gecombineerde leefstijl interventie (GLI),
 • de ketenaanpak overgewicht kinderen,
 • valpreventie bij ouderen,
 • Welzijn op Recept.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Elke GGD kan maximaal één subsidieaanvraag (als ‘hoofdaanvrager’) indienen binnen deze subsidieoproep, daarnaast wordt in de aanvraag gevraagd om betrokkenheid van een gemeente. Gemeenten kunnen geen aanspraak maken op een deel van de subsidie.

Deelname aan het leernetwerk is verplicht en de hoofdaanvrager verklaart zich bereid samen te werken met de landelijke partijen RIVM, GGD GHOR en VNG en de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG).

Budget

Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 1.000.000,-.

Aanvraag indienen

U kunt tot 11 november 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep ‘Impuls versterking kennisfunctie GGD' (pdf) 269 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Pauline Mourits. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website