Doel is versterken van organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen en hun brede achterban. Het programma Voor elkaar! biedt ruimte voor projecten die bijdragen aan het versterken van ‘inclusie’, ‘gelijkwaardigheid’, ‘empowerment’ of ‘eigen regie’.

Onderwerpen

  • impact & bereik;
  • mensen met een (chronische) ziekte, beperking, psychische problemen of naasten;
  • voor en door de doelgroep;
  • alle aspecten van leven met een ziekte of beperking;
  • voor elkaar.

Onderdeel van programma

Voor elkaar!

Geplaatst op

8 juli 2022

Deadline

6 september 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Implementeren met Impact II (pdf) 232 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidie oproep heeft tot doel om implementatieprojecten te financieren.
Door middel van een vervolg subsidie van een afgerond project uit Voor elkaar! willen we stimuleren dat eindresultaten naar een volgende fase worden gebracht, in de praktijk worden ingebed en daadwerkelijk worden gebruikt (implementatie en borging).
Het gaat daarbij om projecten die bijdragen aan een duurzame verandering in de dagelijkse praktijk bijvoorbeeld in de sectoren zorg, wonen, welzijn, onderwijs.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt maximaal €25.000,- voor uw project aanvragen bij ZonMw.
In deze subsidieronde is het totale beschikbare subsidiebudget € 500.000,-
Bijdragen van derden is geen vereiste. Indien cofinanciering wordt verstrekt zal dit worden verrekend met het maximaal toe te kennen budget door ZonMw.

Randvoorwaarden

Het gaat in deze subsidieoproep om het vervolg op reeds afgeronde projecten binnen het programma Voor elkaar! waarin:

  • relevante en bruikbare kennisproducten zijn ontwikkeld;
  • waar in de praktijk aantoonbaar behoefte aan is;
  • het gebruik breder wordt toegepast, bijvoorbeeld in andere regio’s of door andere doelgroepen te betrekken (bijvoorbeeld overdracht aan zorgprofessionals, beleidsmakers, gemeente ambtenaren, onderwijs);
  • een onderdeel van het implementatie plan kan wel zijn om meer mensen uit de brede doelgroep te bereiken (buiten de eigen achterban);
  • het nadrukkelijk gaat om een duurzame verandering in de praktijk te realiseren.

Het aangevraagde project kan bijvoorbeeld gaan over het in de praktijk brengen/laten gebruiken van een brochure, werkwijzer vernieuwde aanpak/werkwijze, lesmodule, e-learning module, training of methode, gesprekstool, eHealth applicatie, evaluatie instrument.

Wie kan aanvragen?

Organisaties die in het programma Voor elkaar! reeds een project hebben afgesloten. Een afgesloten project is een project dat vóór 1 augustus 2022 een eindverslag heeft ingediend.
De belangenorganisaties die een aanvraag indienen, werken in een projectgroep samen met andere organisaties en personen die nodig zijn om het project te laten slagen.
De aanvragende of uitvoerende organisatie dient dezelfde te zijn als het primaire project.

Aanvraag indienen

U kunt tot 6 september 2022, 14:00 uur indienen via MijnZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Implementeren met Impact II (pdf) 233 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jolanda Huizer, Robert Jabroer of Ramona van Aalst.

Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Ramona van Aalst

Programmamedewerker

+31 70 349 52 76
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website