Om met kennis meer impact te kunnen genereren is meer aandacht nodig voor implementatie.

Onderwerpen

  • Implementatienetwerk
  • Sport en Bewegen
  • Impact vergroten
  • Kennisinstellingen

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020

Geplaatst op

21 december 2020

Deadline

2 maart 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Implementatieoproep Sport en Bewegen (pdf) 375 KB

Doel subsidieoproep

Het beter benutten van wetenschappelijke kennis en laten landen en borgen in de praktijk is een grote uitdaging. Om met kennis meer impact te kunnen genereren is er meer aandacht voor implementatie nodig. Het doel van deze subsidieoproep is het opleiden van sport- en beweegonderzoekers kennisinstellingen op het gebied van implementatie. Er wordt ingezet op een duurzaam implementatienetwerk sport en bewegen.
Het te vormen implementatienetwerk sport en bewegen zal bestaan uit onderzoekers van verschillende kennisinstellingen. De deelnemers brengen een implementatiecasus in waarbij een praktijkpartner is betrokken.

Wat kan worden aangevraagd?

In totaal is er € 1.120.000 beschikbaar. Per aanvraag kan maximaal € 80.000 aangevraagd worden. De looptijd is 2,5 jaar. Cofinanciering is verplicht en bedraagt minimaal 30 procent van de totale kosten.

De activiteiten die gefinancierd worden bestaan voor het grootste deel uit personeelskosten. Een medewerker wordt voor 1 tot 1,5 dag in de week gefinancierd. Maximaal 10 procent van het budget kan besteed worden aan materiële of overige kosten.

Randvoorwaarden

  • Alle bijlagen - aanvraagformulier, begroting, narratief cv en motivatie en letter(s) of support - zijn toegevoegd bij de aanvraag en correct ingevuld. Zie voor de formats hiervoor de volledige oproeptekst.
  • De hoofdaanvrager is een medewerker van een kennisinstelling (door de overheid bekostigd, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Per kennisinstelling kunnen maximaal twee aanvragen gehonoreerd worden.
  • Er is een casus voorhanden, passend bij een van de ambities van het Nationaal Sportakkoord. De casus is een (lopend) project waar de kennisinstelling bij betrokken is

De digitale informatiebijeenkomst vindt plaats op maandag 25 januari 2021 van 15.00 tot 16.00 uur. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar sportonderzoek@zonmw.nl.

Aanvraag indienen

U kunt tot 2 maart 2021, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Implementatieoproep Sport en Bewegen (pdf) 375 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Nynke Terpstra. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website