Sinds 2017 zijn er verschillende ZonMw projecten geweest waarin het zorgmodel DITSMI is ontwikkeld en onderzocht. Vanwege de positieve ervaringen met DITSMI wordt gekeken naar landelijke implementatie van dit zorgmodel.

Onderwerpen

  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Herdiagnostiek
  • Implementatie
  • DITSMI

 

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma ggz

Geplaatst op

28 maart 2022

Deadline

30 juni 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Implementatie zorgmodel DITSMI in ggz-instellingen (pdf) 219 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om ggz-instellingen te ondersteunen bij de implementatie van het zorgmodel DITSMI in hun instelling. Het zorgmodel DITSMI (Diagnose, Indicate, Treat, Severe Mental Illness) richt zich op het diagnosticeren, indiceren en behandelen van personen met een ernstige psychische aandoening.

Het toepassen van DITSMI beoogt de kwaliteit van leven van mensen met een ernstige psychische aandoening te verbeteren, waaronder het hervinden van hoop en zingeving, een positiever zelfbeeld en voor zover mogelijk, het herwinnen van de eigen regie over een leven buiten de psychiatrie in een maatschappelijke omgeving.

 

Wat kan worden aangevraagd?

ZonMw stelt middelen beschikbaar voor de personele en materiële kosten die nodig zijn om het DITSMI zorgmodel te kunnen implementeren.
Zorgkosten, (ver)bouwkosten en onvoorziene kosten zijn niet subsidiabel. Investeringen in infrastructuur en/of apparatuur mogen alleen worden opgevoerd als de betekenis daarvan overtuigend kan worden aangetoond (bijvoorbeeld via medegebruik door andere instellingen).
ZonMw mag geen ongeoorloofde staatssteun verlenen. Activiteiten binnen dit project kunnen uitsluitend gericht worden op de wettelijke taken van een zorgaanbieder.

 

Randvoorwaarden

De volgende activiteiten moeten tijdens het project plaatsvinden:

  • Informeren en includeren van patiënten.
  • Patiëntmetingen (0- en eindmeting) met betrekking tot diagnosticeren en indicaties voor behandeling, actuele medicatievoorschriften, somatische screening, psychosociaal functioneren, kwaliteit van leven, mate van herstel, opnameduur, tijdsinvestering behandelteam en patiënttevredenheid.
  • Een modelbeschrijving van DITSMI wordt beschikbaar gesteld die moet worden gevolgd.
  • Monitoring van de voortgang implementatie.

Ggz-instellingen worden bij de werkzaamheden begeleid door een projectbureau en werken mee aan het onderzoek dat het projectbureau uitvoert naar het verloop van de implementatie.

Wie kan aanvragen?

De subsidieoproep is een open oproep voor ggz-instellingen die proactief bezig zijn of willen gaan met de implementatie van het DITSMI model.
-    Eén persoon wordt gedurende het project aangesteld als projectleider en coördinator.
-    Het multidisciplinaire team moet ten minste bestaan uit een psychiater, een klinisch- of GZ psycholoog, een verpleegkundig specialist of somatisch betrokken huisarts, en een verpleegkundige of (woon)begeleider.

Budget

Er is maximaal € 150.000,- beschikbaar in deze subsidieronde. Per project kan er maximaal € 50.000,- aangevraagd worden. De maximale looptijd van het project is 18 maanden.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 30 juni 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Implementatie zorgmodel DITSMI in ggz-instellingen (pdf) 219 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marloes van der Maas. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Marloes van der Maas

Senior programmamanager

+31 70 349 54 70
ggz@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website