U kunt subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een pilot met de wijk-GGD’er in uw gemeente. De wijkfunctionaris hoeft niet per sé in dienst te zijn van een GGD. Het gaat om het concept van de wijk-GGD’er zoals deze in 13 andere gemeenten reeds succesvol is uitgerold. U wordt hierbij ondersteund door het CCV.

Onderwerpen

  • verward gedrag
  • wijk-GGD
  • zorgprofessional

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

Geplaatst op

9 augustus 2018

Deadline

4 oktober 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Implementatie wijk GGD'er (pdf) 141 KB

Doel subsidieoproep

Gemeenten hebben de opgave om een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag te realiseren. Een wijk-GGD’er blijkt in de praktijk een uitstekende verbindingsofficier in dit krachtenveld en is tevens in staat om inzicht en overzicht te creëren gericht op het vormen van (vooral de preventieve kant van) een sluitende aanpak. De inzet van deze extra ‘schakel’ is daarnaast zeer welkom om meer professionele handelingsruimte en meer samenhang tussen relevante organisaties te creëren. Deze subsidieoproep heeft als doel om de implementatie en borging van de wijk-GGD’er in nog eens 20 gemeenten te realiseren.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een pilot met de wijk-GGD’er in uw gemeente. Deze wijkfunctionaris hoeft niet per sé in dienst te zijn van een GGD. Het gaat om het concept van de wijk-GGD’er zoals deze in 13 andere gemeenten reeds succesvol is uitgerold. U wordt hierbij ondersteund door het CCV.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Gemeenten kunnen als hoofdaanvrager een subsidieaanvraag indienen. Een gemeente doet dat namens een regionaal consortium van meerdere gemeenten en/of samenwerkingsverband met ten minste de organisatie die de wijk-GGD’er in dienst heeft en eventuele samenwerkingsorganisaties uit de justitieketen en uit het domein zorg en welzijn.

In projecten wordt gewerkt aan de realisatie van een integrale persoonsgerichte aanpak en staat de leefwereld van de mens centraal. Om daar op een goede manier invulling aan te geven dienen zowel cliënten- als naasten(organisaties) onderdeel te zijn van de projectgroep.

Budget

Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is  € 20.000,-. Naast het subsidiebedrag wordt minimaal één derde van het totale projectbudget in cash of in kind gefinancierd door de betrokken gemeente en samenwerkingspartners. De looptijd van het project is 8 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 4 oktober 2018, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Implementatie wijk GGD'er (pdf) 141 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Elsemiek Hoogwout. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Elsmiek Hoogwout

Programmasecretaris

+31 70 349 50 40
avg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website