U kunt subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een pilot met de wijk-GGD’er in uw gemeente. De wijkfunctionaris hoeft niet per se in dienst te zijn van een GGD. Het gaat om het concept van de wijk-GGD’er zoals deze in 47 andere gemeenten reeds succesvol is uitgerold. U wordt hierbij ondersteund en begeleid door het CCV.

Onderwerpen

 • Onbegrepen gedrag
 • Wijk-GGD
 • Zorgprofessional

Onderdeel van programma

Actieprogramma Grip op Onbegrip

Geplaatst op

20 september 2021

Deadline

4 november 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Implementatie wijk GGD'er (pdf) 278 KB

Doel subsidieoproep

Na de succesvolle pilot in Vught in 2015 en de daarop volgende uitrol van de implementatie van een wijk-GGD’er in nog eens 47 gemeenten, onder begeleiding van het CCV, weten we steeds meer over de succesvolle werkwijze van een wijk-GGD’er. Deze subsidieoproep heeft als doel om de implementatie en borging van de wijk-GGD’er in nog meer gemeenten te realiseren om verdere inzichten te krijgen in de werkzaamheid en effectiviteit van de wijk-GGD’er. Toegekende projecten worden begeleid door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor:

 1. Het opzetten, implementeren en borgen van een of meerdere wijk-GGD’ers in uw gemeente. Deze sleutelfiguur hoeft nier per se in dienst te zijn van een GGD. Het gaat om het concept van de wijk-GGD’er zoals deze in 47 andere gemeenten vanuit het CCV-traject reeds succesvol is uitgerold.
 2. Het voortzetten of verlengen van uw project. Ook gemeenten die reeds zijn begonnen met de inzet van een wijk-GGD’er kunnen subsidie aanvragen voor de voortzetting van hun project. In dat geval dient de nadruk te liggen op borging en inbedding binnen de subsidieperiode. Dit kan bijvoorbeeld door in te zetten op monitoring en evaluatie zodat de maatschappelijke meerwaarde duidelijk kan worden aangetoond aan potentiële financiers.

In totaal is voor deze subsidieronde €750.000,- beschikbaar.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • Gemeenten kunnen als hoofdaanvrager een subsidieaanvraag indienen.
 • In de subsidieaanvraag dienen de hoofdaanvrager, de projectleider/penvoerder, de bestuurlijk verantwoordelijke, de medeaanvrager(s), en de projectpartners te worden toegevoegd. Het is verplicht om tenminste de volgende projectleden toe te voegen:
  • Projectleider/penvoerder Eén persoon wordt aangesteld als projectleider en penvoerder van het project. De projectleider is verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van het project en is het eerste aanspreekpunt voor ZonMw.
  • Hoofdaanvrager Gemeenten kunnen als hoofdaanvrager een subsidieaanvraag indienen. Een gemeente doet dat namens een samenwerkingsverband met ten minste de organisatie die de wijk-GGD’er in dienst heeft en eventuele samenwerkingsorganisaties uit de justitieketen en uit het domein zorg en welzijn.
  • Bestuurlijk verantwoordelijke Degene die de rechtspersoon wettelijk of statutair in rechte kan vertegenwoordigen. De bestuurder van de gemeente dient als bestuurlijk verantwoordelijke genoteerd te worden in de projectgroep. De bestuurlijk verantwoordelijke en de hoofdaanvrager dienen van dezelfde organisatie afkomstig te zijn.

Budget

De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal € 50.000 en heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. Naast het subsidiebedrag dient minimaal 25% van het totale projectbudget als cofinanciering te worden ingebracht.

Aanvraag indienen

U kunt tot 4 november, 2021, 14:00 uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Implementatie wijk-GGD’er (pdf) 278 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Alice Lamain of Eline Evelo. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website