Het doel van het programma Zorg voor innoveren is om zorginnovatoren verder te helpen met innovatievraagstukken. Deze subsidieoproep richt zich op het bieden van ondersteuning bij implementatie- en opschalingsvraagstukken

Onderwerpen

  • Zorg, innovatie, e-health
  • Implementatie en opschaling
  • Coaching, advies

Onderdeel van programma

Zorg voor innoveren

Geplaatst op

1 april 2021

Deadline

18 mei 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 4) (pdf) 224 KB

Doel subsidieoproep

Deze ronde betreft de vierde ronde van de subsidieregeling ‘Implementatie- en opschalingscoaching’. Deze subsidieregeling biedt financiële ondersteuning bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk van een zorgaanbieder, ontwikkelaar van een zorginnovatie, gemeente of GGD. Met de subsidie kan men een externe implementatie- en opschalingscoach inhuren. Deze coach adviseert over de implementatie en opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg.

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan maximaal € 5.000,- worden aangevraagd om een externe coach in te huren die adviseert over de implementatie en/of opschaling van een innovatie in de zorg. Daarbij kan gedacht worden aan het opstellen en uitvoeren van implementatieplannen, het navigeren door wet- en regelgeving, en de opschaling van de innovatie in de zorgpraktijk. De coach wordt nadrukkelijk niet ingezet voor advies en begeleiding ten behoeve van de (door)ontwikkeling van de innovatie.

Randvoorwaarden

Let op! Voor deze subsidieregeling wordt een subsidieplafond gehanteerd. Als verdeelregel is gekozen voor het systeem van ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’, een verdeling op volgorde van binnenkomst van de aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden. Indien blijkt dat het beschikbare subsidiebudget is uitgeput, zal een aanvraag moeten worden afgewezen. Bij uitputting van het budget zal de subsidieronde (voortijdig) worden gesloten.

Wie kan aanvragen?

Subsidie kan worden aangevraagd door:

  • een aanbieder van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet; of
  • gemeenten en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en); of
  • de ontwikkelaar van een zorginnovatie in samenwerking met een aanbieder van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet.

Budget

Per aanvraag kan maximaal €5.000,- inclusief eventueel verschuldigde btw worden aangevraagd met een maximale looptijd van vier maanden. De subsidie mag alleen worden ingezet om de adviesdiensten van de coach te vergoeden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 18 mei 2021, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 4) (pdf) 224 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmateam Zorg voor innoveren. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website