Binnen deze subsidieoproep kunnen projectideeën worden ingediend gericht op de implementatie van kennis van afgeronde GGG-projecten. Voor de afgeronde GGG-projecten geldt dat het eindverslag uiterlijk op 18 november 2021 moet zijn ingediend. Heeft u mooie GGG-onderzoeksresultaten die nog een laatste zetje nodig hebben om in de klinische praktijk te worden toegepast, dien dan uw projectidee in!

Onderwerpen

  • Implementatieproject
  • Structurele inbedding van kennis in de praktijk van afgeronde GGG-projecten

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

22 juli 2021

Deadline

18 november 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep implementatie (pdf) 916 KB

Doel subsidieoproep

Onderzoeksprojecten binnen het GGG-programma leveren veel nieuwe kennis op. Deze nieuwe kennis verspreidt zich echter niet vanzelf naar de werkvloer. Met deze subsidieronde wil ZonMw kennis verder brengen met als doel structurele inbedding in de praktijk. U kunt subsidie aanvragen voor de implementatie van kennis van afgeronde GGG-projecten. Subsidieaanvragen kunnen betrekking hebben op de implementatie van kennis op landelijk, regionaal of lokaal niveau. Er gelden geen beperkingen ten aanzien van setting (1e of 2e lijn), specifieke thema’s, ziektegebieden of geneesmiddelen. Voor het ontwikkelen en onderzoeken van nieuwe interventies en toepassingen is binnen deze subsidieoproep geen ruimte.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt een projectidee indienen voor een project met de volgende voorwaarden:

  • Vanaf de start zijn alle relevante partijen betrokken bij het project,
  • Het project heeft een breed draagvlak voor de te implementeren kennis bij de deelnemende organisaties,
  • Het project levert inzichten, resultaten en producten op die toegankelijk zijn en bredere implementatie na afloop van het project (ook buiten de deelnemende organisaties) ondersteunen,
  • Bij de afronding van het project wordt een verslag met de belangrijkste bevindingen en geleerde lessen voor bredere implementatie en borging opgeleverd.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Een projectidee kan worden ingediend door een hoofdaanvrager afkomstig van een Nederlandse onderzoeksorganisatie of door een Nederlandse zorginstelling waar onderzoeksexpertise aanwezig is.
Daarnaast geldt dat de projectleider betrokken dient te zijn geweest bij het oorspronkelijke GGG-project en dat er binnen de projectgroep expertise aanwezig is op het gebied van implementatie(onderzoek), verandermanagement, gedragswetenschappen, kwaliteitsmanagement en/of praktijkgerichte onderzoeksdesigns.

Budget

  • Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt 1 miljoen euro.
  • Er worden geen beperkingen gesteld aan de omvang van de gevraagde subsidie en de looptijd van het onderzoek.
  • Cofinanciering – bijvoorbeeld van een ziektekostenverzekeraar – is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling.

Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag tot 18 november 2021, 14.00 uur indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep implementatie (pdf) 653 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Inge Daemen. Voor technische vragen over Mijn ZonMw neemt u contact op met de ZonMw-Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website