Het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) richt zich specifiek op de ontwikkeling, toepassing en implementatie van medische technologie die de zorg bemensbaar en betaalbaar moet houden. Daarom is het belangrijk om nieuwe IMDI technologie te ontwikkelen, met name gericht op toepassingen in de leefomgeving.

Onderwerpen

  • Medische technologie
  • Innovatie
  • Extramuraal
  • Chronisch aandoening
  • Corgpersoneel

Onderdeel van programma

IMDI

Geplaatst op

10 oktober 2019

Deadline

5 december 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

IMDI Technologie voor Bemensbare Zorg Subsidieronde 1 Doorbraakprojecten (pdf) 720 KB

Doel subsidieoproep

Om de inzet van zorgpersoneel te ondersteunen en de zorgvraag te verminderen is het belangrijk om nieuwe IMDI technologie te ontwikkelen, met name gericht op toepassingen in de leefomgeving. Deze subsidieoproep richt zich dan ook nadrukkelijk op technologische innovaties die extramuralisatie bevorderen en er voor zorgen dat mantelzorgers en zorgprofessionals ontlast worden.
Doel van deze subsidie is om onderzoekers en gebruikers uit te dagen om nieuwe inzichten en onverwachte doorbraken in het medisch technologische veld te bewerkstelligen, die op termijn bijdragen aan de IMDI doelstellingen. Deze doorbraakprojecten vormen een basis voor nieuwe onderzoekslijnen en samenwerkingsverbanden in de toekomst.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze subsidieoproep staat open voor nieuwe ideeën en doorbraken in het medisch technologische veld die zich richten op technologie die inzet van zorgpersoneel ondersteunt en/of vervangt of technologie die de zorgvraag van chronisch zieken en ouderen vermindert. Met een focus op zorg in de eigen leefomgeving.

Bij de subsidieaanvraag zijn de basisprincipes van de technologie geobserveerd en zijn er duidelijk omschreven aannames over de werkingsprincipes van de technologie, maar het experimenteel bewijs ontbreekt nog (TRL 1). In het project wordt een technologieconcept en de mogelijke toepassingsgebieden geformuleerd (TRL 2) en een proof of concept ontwikkeld van deze technologie (TRL 3).

Randvoorwaarden

De subsidieaanvraag moet ten minste binnen één van de vier IMDI doelstellingen vallen.

Wie kan aanvragen?

Deze subsidieoproep staat open voor projectgroepen waarin kennisinstellingen en ondernemingen (zorginstellingen en/of bedrijven) samenwerken. De projectgroep bestaat minimaal uit twee verschillende organisaties. Waarbij minimaal een kennisinstelling samenwerkt met minimaal één zorginstelling of één bedrijf.
De hoofdaanvrager besteedt minimaal 0,2 fte van haar/zijn tijd aan dit project en mag maar één project binnen deze subsidieronde indienen. De hoofdaanvrager dient gepromoveerd te zijn en is werkzaam bij een Nederlandse kennisinstelling.


Budget

Het totale beschikbare budget voor de doorbraakprojecten is 1.5 M. De subsidie die per project aangevraagd kan worden is maximaal €125.000 en is ten hoogste 90% van de totale projectomvang. Minimaal 10% van de totale projectkosten wordt geleverd door private of publieke partijen (in kind en/of cash).

De looptijd van het project bedraagt maximaal 1,5 jaar.

Aanvraag indienen

Bij deze subsidieoproep wordt u gevraagd kenbaar te maken dat u van plan bent een subsidieaanvraag in te dienen. De deadline voor deze verplichte intentieverklaring is 21 november 2019 voor 14.00 uur. U dient hiervoor een email met titel en korte samenvatting te sturen naar imdi@zonmw.nl. U kunt tot donderdag 5 december 2019 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

IMDI Technologie voor Bemensbare Zorg Subsidieronde 1 Doorbraakprojecten (pdf) 720 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veel gestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Maarten de Ruijter, Marianne Biegstraaten, Arjen Bergsma of Wieke Haakma. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een man

Maarten de Ruijter

Programmasecretaris

+31 70 349 52 40
imdi@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Marianne Biegstraaten

senior programmamanager

+31 70 349 51 71
imdi@zonmw.nl
Dummyfoto van een man

Arjen Bergsma

Program officer

+31 30 600 12 41
a.bergsma@nwo.nl
Dummyfoto van een vrouw

Wieke Haakma

Program officer

+31 30 600 12 96
w.haakma@nwo.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website