Het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) richt zich specifiek op de ontwikkeling, toepassing en implementatie van medische technologie die de zorg bemensbaar en betaalbaar moet houden. Daarom is het belangrijk om nieuwe IMDI technologie te ontwikkelen, met name gericht op toepassingen in de leefomgeving.

Onderwerpen

  • Medische technologie
  • Innovatie
  • Extramuraal
  • Chronisch aandoening
  • Zorgpersoneel

Onderdeel van programma

IMDI

Geplaatst op

19 december 2019

Deadline

30 juni 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

IMDI Technologie voor Bemensbare Zorg (pdf) 952 KB

Doel subsidieoproep

Om impact van medisch technisch onderzoek op de maatschappij te genereren is het belangrijk dat de toepassing van de resultaten voortkomend uit onderzoek ook daadwerkelijk plaatsvindt. In veel gevallen ontbreekt echter het bewijs dat medische technologie ook daadwerkelijk bijdraagt aan betere toegankelijkheid en/of betaalbaarheid van zorg met in ieder geval behoud van kwaliteit.

Met deze subsidieoproep willen we kansrijk en veelbelovend onderzoek de kans bieden om vanuit het onderzoek de stap naar toepassing in de praktijk te zetten. Het doel is om te voorkomen dat onderzoeksresultaten voortkomend uit gedegen onderzoek ongewenst op de plank blijven liggen.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze subsidieoproep staat open voor economisch kansrijke innovaties in TRL 4 in het medisch technologische veld die zich richten op het ondersteunen en/of vervangen van zorgpersoneel of op het verminderen van de zorgvraag van chronisch zieken en ouderen. Met een focus op zorg in de eigen leefomgeving.

Demonstratieprojecten richten zich op het verder ontwikkelen van technologische innovaties die reeds gevalideerd zijn in het lab (TRL4) tot het niveau van een Minimal Viable Product (MVP). Een deel van de gehonoreerde projecten zal vervolgsubsidie ontvangen voor toepassen en valideren van de technologie (TRL 5-6) in de leef- en zorgomgeving.

Randvoorwaarden

De subsidieaanvraag moet ten minste binnen één van de vier IMDI doelstellingen vallen. Voor de honorering van het gehele demonstratieproject dienen 2 aanvragen te worden ingediend. De tweede aanvraag kan alleen worden ingediend indien de 1e aanvraag is gehonoreerd.

Wie kan aanvragen?

Deze subsidieoproep staat open voor consortia waarin onderzoekorganisaties samenwerken met zorginstellingen en ondernemingen met winstoogmerk. Voor een integrale aanpak is het interdisciplinaire karakter van de consortia van belang.

De hoofdaanvrager is gepromoveerd en werkzaam bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie.

Budget

De financiering van het eerste onderdeel verloopt via Health~Holland. Het maximaal beschikbare budget voor dit onderdeel is € 3.000.000,-. Voor het eerste onderdeel kan er per project minimaal € 150.000,- en maximaal € 300.000,- subsidie worden aangevraagd. Er geldt een minimale cofinanciering van 50% van de totale projectkosten. Er zullen maximaal 15 projecten gehonoreerd worden.

De looptijd van het eerste onderdeel bedraagt minimaal 12 maanden en maximaal 24 maanden.

Vooraanmelding initiatieven

Bij deze subsidieoproep wordt u gevraagd kenbaar te maken dat u van plan bent een subsidieaanvraag in te dienen. De deadline voor deze verplichte intentieverklaring is 10 maart 2020 voor 14.00 uur. Aanmelden gaat via deze link. Met het aanmelden van uw initiatief gaat u akkoord met het publiceren van de gestuurde informatie op de ZonMw website. Voor een overzicht van de aangemelde initiatieven kijk hier.

Aanvraag indienen

Bij deze subsidieoproep wordt u gevraagd kenbaar te maken dat u van plan bent een subsidieaanvraag in te dienen. Gebruik daarvoor de bovengenoemde link. Let op! De deadline van deze subsidieoproep is verschoven in verband met de situatie rondom het coronavirus (COVID-19). Dit betekent dat u tot 30 juni 2020, 14.00 uur uw subsidieaanvraag kunt indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

IMDI Technologie voor Bemensbare Zorg (pdf) 952 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veel gestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Maarten de Ruijter of Wieke Haakma. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een man

Maarten de Ruijter

Programmasecretaris

+31 70 349 52 40
imdi@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Wieke Haakma

Program officer

+31 30 600 12 96
w.haakma@nwo.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website