ZonMw stimuleert met deze subsidieoproep het herzien en omzetten naar modulaire vormgeving van de JGZ-richtlijnen Excessief huilen, Opvoedondersteuning, Zindelijkheid en Slaap en het omzetten van de JGZ richtlijn Ouder-kindrelatie naar modulaire vormgeving.

Onderwerpen

  • Richtlijnen
  • JGZ
  • Opvoeden en Ondersteunen

Onderdeel van programma

Richtlijnen JGZ 2019-2024

Geplaatst op

15 september 2022

Deadline

24 november 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Herzien en omzetten richtlijnen JGZ Opvoeden en ondersteunen (pdf) 397 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep heeft betrekking op het omzetten van meerdere JGZ-richtlijnen vallend onder het cluster Opvoeden & ondersteunen. Dat wil zeggen dat een richtlijn omgezet wordt naar een modulair opgebouwde richtlijn, waarbij indien noodzakelijk modules tevens worden herzien op basis van nieuwe kennis en inzichten. Het doel van deze subsidieoproep is:

  1. Het omzetten en herzien van 4 JGZ-richtlijnen: Excessief huilen, Opvoedondersteuning, Zindelijkheid en Slaap.
  2. Het omzetten van één JGZ-richtlijn naar een modulair opgebouwde richtlijn: Ouder-kindrelatie

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie kan worden aangevraagd voor het herzien en/of omzetten van de volgende 5 richtlijnen naar modulaire vormgeving.

  1. Herzien en omzetten van de richtlijn Excessief huilen;
  2. Herzien en omzetten van de richtlijn Opvoedondersteuning;
  3. Herzien en omzetten van de richtlijn Zindelijkheid;
  4. Herzien en omzetten van de richtlijn Slaap;
  5. Omzetten van de richtlijn Ouder-kindrelatie.

Er wordt in deze subsidieronde één project toegekend, waarin alle bovenstaande activiteiten in samenhang worden uitgevoerd.

Randvoorwaarden

De subsidieaanvraag omvat een plan van aanpak waarin u beschrijft hoe u ervoor zorgt dat de 5 richtlijnen efficiënt en in samenhang worden herzien en omgezet tot modules. Maak aannemelijk met een duidelijke tijdsplanning dat het doel van de subsidieaanvraag binnen de gestelde tijd wordt bereikt met de beschikbare expertise, menskracht, faciliteiten en middelen. Uw projectgroep bevat een zeer ervaren richtlijnontwikkelaar, inhoudelijke expertise op het thema en ervaringsdeskundigheid vanuit de praktijk en ouders en jeugdigen.

Wie kan aanvragen?

ZonMw nodigt richtlijnmethodologen uit om één subsidieaanvraag in te dienen voor het herzien en/of omzetten van 5 JGZ richtlijnen vallend onder het cluster Opvoeden & ondersteunen

Budget

Voor het omzetten en/of herzien van de 5 genoemde richtlijnen uit het cluster Opvoeden & ondersteunen kan maximaal € 475.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 24 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 24 november 2022 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Herzien en omzetten richtlijnen JGZ Opvoeden en ondersteunen (pdf) 397 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Matthea van Leeuwe. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website