Deze ronde is een samenwerking tussen IMDI en de DCVA. De ronde richt zich op technologische innovaties voor vroege herkenning, preventie en behandeling van hart- en vaataandoeningen die bijdragen aan een duurzame gezondheidszorg

Onderwerpen

 • Medische technologie
 • Hart- en vaatziekten
 • Publiek private samenwerking
 • Bemensbare zorg

Onderdeel van programma

IMDI

Geplaatst op

18 januari 2019

Deadline

9 april 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Hart voor duurzame zorg (pdf) 658 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep richt zich op de ontwikkeling van medische technologie voor het eerder opsporen en beter behandelen van hart- en vaatziekten, waarbij de toegankelijkheid van de zorg gewaarborgd wordt en gestreefd wordt naar het bemensbaar en betaalbaar houden van de zorg. Het doel is om te voorkomen dat er schade optreedt en/of een patiënt een transitie doormaakt naar een ernstiger stadium van de hart/vaatziekte danwel in een chronische fase terecht komt en zo de zorgvraag te verminderen.

Wat kan worden aangevraagd?

Onderzoeksprojecten op het gebied van hart- en vaatziekten komen alleen voor financiering in aanmerking indien ze binnen een van de volgende thematische afbakening vallen:

 • risicofactoren in kaart brengen en beïnvloeden,
 • opsporen familieleden,
 • vroeger opsporen van niet-acute hartziekten,
 • signaleren en alarmeren bij acute hartziekten,
 • monitoring en begeleiding op afstand,
 • telemonitoring,
 • revalidatie.

Voor elk thema geldt dat het onderzoeksproject aantoonbaar moet bijdragen aan de vermindering van de zorgvraag en/of aan de vervanging van de inzet van zorgpersoneel.

Randvoorwaarden

Een subsidieoproep dient:

 • ten minste in één van de genoemde thema’s te vallen;
 • onderzoek en ontwikkeling van medische technologie te betreffen;
 • te vallen binnen de definities van het Europees staatssteunrecht;
 • een minimale bijdrage van 10% van de kennisinstellingen te bevatten;
 • een minimale bijdrage van 10% van private partijen te bevatten;
 • gebruik te maken van de MVI benadering;
 • gebruikers te betrekken bij het onderzoek;
 • goed gebruik te maken van kennis die al beschikbaar is;
 • samen te werken met bestaande samenwerkingsverbanden als dat het onderzoek kan versnellen;
 • bij te dragen aan de doelstellingen van de subsidieoproep;
 • aandacht te besteden aan diversiteit en differentiatie van de doelgroep.

Wie kan aanvragen?

Deze subsidieoproep staat open voor consortia waarin kennisinstellingen en ondernemingen (bedrijven en zorginstellingen) samenwerken.

Budget

De subsidie die per project aangevraagd kan worden is maximaal €800.000,-.

Aanvraag indienen

U kunt tot 9 april 2019 14.00u uw projectidee indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep. Een link naar de word versie van het format is toegevoegd aan de "Downloads en Links".

Hart voor duurzame zorg (pdf) 658 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marianne Biegstraaten, Maarten de Ruijter, Karin Eizema of Paulien Snellen. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een man

Maarten de Ruijter

Programmasecretaris

+31 70 349 52 40
imdi@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Marianne Biegstraaten

Senior programma manager

+31 70 349 51 71
imdi@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Paulien Snellen

Programmasecretaris Maatschappelijk Verantwoord Innoveren

+31 70 349 44 25
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website