U kunt subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsstudie naar regionaal niet-RAV vervoer. Het gaat daarbij om een regionale, vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag, dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s). Subsidiabele kosten zijn de kosten van het experiment waarvan de haalbaarheid wordt getest.

Onderwerpen

 • verward gedrag
 • vervoer
 • experimentele projecten
 • niet RAV

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

Geplaatst op

13 juli 2018

Deadline

31 december 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Haalbaarheid van regionaal niet-RAV vervoer (pdf) 877 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep is bedoeld om de haalbaarheid en slaagkansen van vervoer voor mensen met verward gedrag door andere partijen dan de RAV’s te onderzoeken. Dit geldt zowel op regionaal als op landelijk niveau:

 • Vervoerders kunnen vervoer experimenten uitvoeren, die inzicht geven in de haalbaarheid van een businesscase voor een nieuw vervoersconcept voor mensen met verward gedrag. De projecten geven inzicht in de middelen nodig zijn om deze nieuwe vorm van vervoer voor mensen met verward gedrag te kunnen doorvoeren.
 • Op landelijk niveau leveren de uitkomsten input voor het nieuwe ambulancekader, inclusief de bekostiging vanaf 2020.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsstudie naar regionaal niet-RAV vervoer, inclusief de kosten van het experiment waarvan de haalbaarheid wordt getest.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • Eén partij fungeert als hoofdaanvrager, en is onderdeel van een regionaal samenwerkingsverband dat aansluit bij de huidige praktijk. De volgende partijen maken deel uit van dit samenwerkingsverband:
  1. Vervoer zowel vóór als na de eerste opvang en beoordeling (acuut verward en GGz)
   • een regionale vervoeraanbieder
   • de meldkamer (die acute ritten toewijst)
   • een organisatie die de eerste opvang en beoordeling biedt
   • een organisatie die GGz behandeling en/of thuis begeleiding biedt
  2. Vervoer alleen ná de eerste opvang en beoordeling: (geen acuut vervoer, alleen GGZ)
   • een regionale vervoeraanbieder
   • een organisatie die GGz behandeling en / of thuis begeleiding biedt
   • een organisatie die de eerste opvang en beoordeling biedt (alleen als ritten vanaf eerste opvang / beoordeling worden aangeboden)

Alle partijen bevestigen het samenwerkingsverband in een getekende samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage C).

Budget

De subsidie bedraagt minimaal € 200.000,- en maximaal € 500.000,- per project. De looptijd van het project is tot uiterlijk tot 1 april 2020.

  Aanvraag indienen

  U kunt uw subsidieaanvraag doorlopend indienen tot 31 december 2019. U ontvangt uiterlijk 7 weken na indienen het besluit.

  Download alle informatie

  Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

  Subsidieoproep Haalbaarheid van regionaal niet-RAV vervoer (pdf) 877 KB

  Subsidie aanvragen

  Contact

  Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Maroun Nader. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

  Dummyfoto van een vrouw

  Maroun Nader

  +31 70 349 52 26
  avg@zonmw.nl
  Dummyfoto van een vrouw

  Merel Keizer

  +31 70 349 52 56
  avg@zonmw.nl
  Naar boven
  Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website