Deze subsidieoproep “GOR-COVID-19 Open ronde Jeugd” geeft de mogelijkheid om met reeds verworven GOR-data verdiepend onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van de coronapandemie en de bijbehorende maatregelen op de doelgroep jeugd. Data verkregen binnen het GOR-onderzoek kan daarbij aangevuld worden met andere (eigen) databronnen.

Onderwerpen

  • Jeugd
  • Monitoring
  • Gezondheidsonderzoek bij rampen
  • Secundaire bronnen
  • COVID-19 pandemie

 

Onderdeel van programma

GOR-COVID-19

Geplaatst op

6 december 2022

Deadline

24 januari 2023,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GOR-COVID-19; Open ronde Jeugd (pdf) 235 KB

Doel subsidieoproep

Verdiepend onderzoek stimuleren met GOR-COVID-19 data naar de gezondheidseffecten van corona en de bijbehorende maatregelen op de doelgroep jeugd:
-    Inzicht verwerven in de korte en lange termijn effecten van het coronavirus (COVID-19) op de gezondheid van jeugd;
-    Inzicht verwerven in de effecten op de (mentale) gezondheid van de maatregelen gericht op de beheersing van de pandemie.

 

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan maximaal 50.000 euro worden aangevraagd voor verdiepend onderzoek naar de gezondheidseffecten van corona en de bijbehorende maatregelen op de doelgroep jeugd. Hierbij wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van reeds verworven GOR-data.

Randvoorwaarden

Het onderzoek past binnen de kaders en doelstellingen van het deelprogramma GOR-COVID-19; Gezondheidsonderzoek na de ramp COVID-19 en heeft betrekking op de doelgroep jeugd.
Het onderzoek maakt gebruik van reeds beschikbare en toegankelijke data uit het GOR-COVID-19 onderzoek of andere bronnen zoals CBS, Vektis of eigen data.

Wie kan aanvragen?

De volgende partij(en) kunnen aanspraak maken op (een gedeelte van de) subsidie:
1.    Nederlandse onderzoeksorganisaties in de zin van het EU staatssteunrecht.
2.    Nederlandse zorginstellingen
3.    Andere organisaties die voor deze oproep niet als onderneming worden aangemerkt.
4.    Andere partijen kunnen deelnemen voor eigen rekening en risico. Andere partijen vragen geen deel van de subsidie aan en brengen geen kosten in rekening.
Onderzoekers die deel uitmaken van het GOR-netwerk kunnen geen aanspraak maken op subsidie. Dat betekent dat de netwerkpartners Nivel, RIVM, GGD-GHOR en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en de 25 GGD-en uitgesloten zijn om een aanvraag in te dienen binnen deze subsidieronde.

Budget

Voor deze subsidieronde is maximaal € 500.000,- beschikbaar. Er geldt een maximum budget per project van € 50.000. Het aangevraagde budget dient realistisch en goed onderbouwd te zijn. De maximale looptijd bedraagt 12 maanden.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 24 januari 2023; 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GOR-COVID-19; Open ronde Jeugd

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Annemieke Bekkers en Tim Kruitbosch. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Annemieke Bekkers en Tim Kruitbosch

(Senior) Programmamanagers

+31 70 515 03 13
Covid19@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website