In deze oproep ‘Voorbereidende studies ronde 1’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor verkennend en ondersteunend onderzoek ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek. De voorbereidende studie heeft als doel het verhogen van de relevantie en/of het verbeteren van de kwaliteit of uitvoerbaarheid van toekomstig doelmatigheidsonderzoek.

Onderwerpen

  • Hulpmiddelenzorg thuis
  • Pilotstudie
  • Haalbaarheidsstudie
  • Systematische review
  • Meta-analyse

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg Thuis 2021 - 2023

Geplaatst op

30 november 2020

Deadline

9 februari 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis - Voorbereidende studies ronde 1Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis - Voorbereidende studies ronde 1 (pdf) 160 KB

Doel subsidieoproep

In deze oproep voor ‘Voorbereidende studies ronde 1’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor verkennend en ondersteunend onderzoek ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek naar hulpmiddelenzorg thuis. De voorbereidende studie heeft als doel het verhogen van de relevantie en/of het verbeteren van de kwaliteit of uitvoerbaarheid van toekomstig doelmatigheidsonderzoek . Er staan nog relevante vragen open over de haalbaarheid van het beoogde doelmatigheidsonderzoek, de optimale studieopzet of het reeds beschikbare bewijs over de veiligheid, werkzaamheid en effectiviteit van de te onderzoeken hulpmiddelenzorg thuis. Deze vragen kunnen enkel beantwoord worden middels een pilotstudie, haalbaarheidsstudie, systematische review of meta-analyse.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze subsidie kan worden aangevraagd voor een voorbereidende studie die leidt tot een doelmatigheidsonderzoek binnen één van de open rondes van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis, tenzij de voorbereidende studie aantoont dat dit niet uitvoerbaar of relevant is. In aanmerking voor deze subsidieronde komen de volgende typen voorbereidende studies:

  • Pilotstudie: een kleinschalige versie van de hoofdstudie waarin getest wordt of alle componenten van de studie samen functioneren;
  • Haalbaarheidsstudie: een deelonderzoek dat uitgevoerd wordt vooraf aan de hoofdstudie om te bepalen of de hoofdstudie uitvoerbaar is;
  • Systematische review: een literatuuroverzicht dat op een gestructureerde wijze wordt uitgevoerd;
  • Meta-analyse: hierbij wordt gebruik gemaakt van statistische technieken om de beschikbare kennis samen te vatten in een enkele kwantitatieve schatting of effect size.

Randvoorwaarden

Uw voorstel past in deze subsidieronde als het past binnen het kader van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis en aansluit bij het doel van deze subsidieoproep

Wie kan aanvragen?

Een subsidieaanvraag kan alleen door, een hoofdaanvrager afkomstig van, een onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht worden ingediend.

Budget

Voor deze subsidieronde is €400.000,- beschikbaar. Het maximaal aan te vragen bedrag per onderzoeksvoorstel is €100.000,-, mits goed onderbouwd in de begroting.

Aanvraag indienen

U kunt tot 9 februari 2021, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis - Voorbereidende studies ronde 1 (pdf) 160 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis: hulpmiddelenzorg@zonmw.nl. Zij verbinden u door naar één van de programmamanagers of -secretarissen.

Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website