Wetenschappelijke bewijsvoering op het terrein van de hulpmiddelenzorg is relatief nieuw in Nederland. Samenwerking tussen de verschillende stakeholders in het hulpmiddelenveld (zoals hulpmiddelengebruikers, zorgverleners en onderzoekers) is noodzakelijk om relevant onderzoek te kunnen doen.

Onderwerpen

  • Hulpmiddelengebruiker
  • Hulpmiddelenzorg thuis
  • Organisatie van de hulpmiddelenzorg thuis
  • Samenwerking
  • Samenwerkingsverband

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis

Geplaatst op

29 juli 2020

Deadline

29 september 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis – Stimuleringssubsidieronde 3 (pdf) 210 KB

Doel subsidieoproep

De stimuleringssubsidie heeft binnen het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) als doel het realiseren van een aantoonbare effectieve en duurzame samenwerking tussen relevante stakeholders op het gebied van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie.

In deze oproep voor aanvragen ‘GGH – Stimuleringssubsidieronde 3’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het opzetten en/of intensiveren van een samenwerkings(verband) tussen relevante stakeholders uit het hulpmiddelenveld, om gezamenlijk een projectidee of een subsidieaanvraag voor het programma DoelmatigheidsOnderzoek voor te bereiden.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze oproep is bedoeld voor wie graag onderzoek naar de hulpmiddelenzorg wil gaan doen, maar daarvoor nog geen concrete plannen en samenwerkingspartners heeft. Binnen deze ronde kan maximaal €10.000,- per voorstel worden aangevraagd. Hiermee kunnen voorbereidende activiteiten worden gefinancierd die leiden tot een gezamenlijk uitgewerkt projectidee en/of subsidieaanvraag binnen het programma GGH. Om hier gezamenlijk toe te komen, kunt u denken aan activiteiten zoals het organiseren van een reeks bijeenkomsten bedoeld om tot relevante en concrete onderzoeksvragen te komen en het oprichten van een samenwerkingsverband/ netwerk.

Randvoorwaarden

Uw aanvraag, met bijbehorende activiteiten, dient aan te sluiten op het doel van het programma GGH: ‘Het stimuleren van kennisontwikkeling over de kwaliteit en specifiek de veiligheid, effectiviteit en doelmatigheid van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie. Daarnaast dient uw aanvraag te passen binnen de reikwijdte van hulpmiddelenzorg thuis.

Wie kan aanvragen?

Een aanvraag kan alleen door, een hoofdaanvrager afkomstig van, een onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht[1] (zie definitie onderzoeksorganisatie) worden ingediend.

Budget

Voor deze subsidieronde is €160.000,- beschikbaar. Per project kan maximaal €10.000,- worden aangevraagd.

[1] Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, (2014/C 198/01), artikel 15 onder ee).

Aanvraag indienen

U kunt tot 29 september 2020, 14.00u uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis – Stimuleringssubsidieronde 3 (pdf) 210 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marleen Jonker. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website