Het doel van de Academische Werkplaatsen Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) is het bevorderen van een stevige kennis- en onderzoeksinfrastructuur van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie. In een academische werkplaats werken verschillende partijen samen om relevante kennisvragen in de praktijk van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie te verzamelen, te prioriteren, te onderzoeken en ontwikkelde kennis te implementeren in de praktijk. De werkplaats zorgt voor een betere samenwerking tussen praktijk, onderzoek, onderwijs en hulpmiddelengebruikers. De te behalen subdoelen zijn gericht op samenwerking, op kennisontwikkeling en -verspreiding en op implementatie.

Onderwerpen

  • Academische werkplaatsen
  • Duurzaam gebruik van hulpmiddelenzorg thuis
  • Kennisontwikkeling
  • Onderzoeksinfrastructuur
  • Samenwerking
  • Zorgtechnologie
  • Verspreiding en implementatie

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis 2021 – 2023

Geplaatst op

1 juni 2021

Deadline

28 september 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis – Startimpuls Academische werkplaatsen (fase 1) (pdf) 284 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van de subsidieoproep ‘Startimpuls Academische Werkplaatsen GGH (fase 1)’ is om partijen samen een subsidieaanvraag voor de toekomstige subsidieoproep ‘Academische Werkplaatsen GGH (fase 2)’ te laten uitwerken.

Wat kan worden aangevraagd?

De procedure voor toekenning van financiering van een Academische Werkplaats GGH verloopt in twee fasen. In deze subsidieronde ontvangen gehonoreerde projecten een startimpuls. Uitsluitend aanvragers die een startimpuls (fase 1) hebben ontvangen, worden uitgenodigd om een subsidieaanvraag voor de toekomstige subsidieronde Academische Werkplaatsen GGH (fase 2) in te dienen. Door toekenning in twee fases en feedback in een verplichte werkconferentie tijdens de uitwerking, wil ZonMw de academische werkplaatsen GGH in de gelegenheid stellen om de samenwerking goed op te zetten, het proces van vraagverheldering gezamenlijk te doorlopen en te komen tot een breed gedragen plan van aanpak. Tevens zal de fasering naar verwachting resulteren in beter doordachte voorstellen en haalbare projecten.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager en bestuurlijk verantwoordelijke dienen werkzaam te zijn bij een onderzoeksorganisatie (zoals een hogeschool, universiteit, universitair medisch centrum).
Een subsidieaanvraag kan namelijk alleen door een hoofdaanvrager afkomstig van een onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht[1] (zie definitie onderzoeksorganisatie) worden ingediend. In deze aanvraag dient sprake te zijn van een daadwerkelijke samenwerking onder leiding van een onderzoeksorganisatie.

Budget

In totaal is voor de subsidieronde Startimpuls Academische Werkplaatsen GGH (fase 1) € 250.000,- beschikbaar. Het maximaal aan te vragen bedrag bedraagt € 25.000,- per aanvraag (maximaal 10 aanvragen).

Looptijd

Voor de startimpuls is de looptijd 2,5 maand (looptijd eind oktober 2021 – 11 januari 2022).

[1] Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, (2014/C 198/01), artikel 15 onder ee).

Aanvraag indienen

U kunt vanaf 10 juni 2021 uw aanvraag indienen via MijnZonMw.
U kunt tot 28 september 2021, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via MijnZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis – Startimpuls Academische werkplaatsen (fase 1) (pdf) 343 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het programma DoelmatigheidsOnderzoek. Voor technische vragen over MijnZonMw neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website