Het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg richt zich op doelmatigheidsonderzoek naar gepast gebruik van de extramurale hulpmiddelenzorg in, en op weg naar, het verzekerde pakket.

Onderwerpen

  • Integrale hulpmiddelenzorg
  • Samenwerking
  • Onderzoeksinfrastructuur

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg

Geplaatst op

10 december 2018

Deadline

29 januari 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg – Stimuleringssubsidies ronde 2 (pdf) 34 KB

Doel subsidieoproep

Het programma GGH heeft twee belangrijke doelen binnen de hulpmiddelenzorg: het stimuleren van samenwerking én het versterken van de onderzoeksinfrastructuur. De stimuleringssubsidies die ZonMw nu beschikbaar stelt, zijn bedoeld om het hulpmiddelenveld te stimuleren en te motiveren om samen te werken aan het formuleren van onderzoeksvragen en het schrijven van aanvragen.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze oproep is bedoeld voor wie graag onderzoek naar de hulpmiddelenzorg wil gaan doen, maar daarvoor nog geen concrete plannen en samenwerkingspartners heeft. Binnen deze ronde kan maximaal €10.000,- per voorstel worden aangevraagd. Hiermee kunnen voorbereidende activiteiten worden gefinancierd voor het schrijven van een projectidee voor de open ronde 3 van het programma GGH. Naast het schrijven van het projectidee, kunt u denken aan activiteiten zoals het organiseren van een reeks bijeenkomsten bedoeld om tot relevante en concrete onderzoeksvragen te komen en het oprichten van een samenwerkingsverband/ netwerk.

Randvoorwaarden

  • Voor deze subsidieronde is €100.000,- beschikbaar. Per project kan maximaal €10.000,- worden aangevraagd.
  • Aanvragers mogen bij maximaal één aanvraag voor een stimuleringssubsidie betrokken zijn. Dit betreft zowel hoofd-, als medeaanvragers. Het gaat hierbij om personen, niet om organisaties.

Aanvraag indienen

U kunt tot 29 januari 2019, 14.00u uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg - Stimuleringssubsidies ronde 2 (pdf) 34 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marleen Jonker. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website