In de hulpmiddelenzorg in Nederland gaat veel goed. Toch is er ook ruimte voor verbetering. ZonMw stelt subsidies beschikbaar voor doelmatigheidsonderzoek naar (gepast gebruik van) hulpmiddelen in, en op weg naar, het verzekerde pakket. Bijvoorbeeld bij de zorg voor stoma, incontinentie en diabetes.

Onderwerpen

  • Integrale hulpmiddelenzorg
  • Samenwerking
  • Onderzoeksinfrastructuur

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg

Geplaatst op

20 november 2017

Deadline

18 januari 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg – Stimuleringssubsidies ronde 1 (pdf) 34 KB

Doel subsidieoproep

Het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH) heeft twee belangrijke doelen binnen de hulpmiddelenzorg: het stimuleren van samenwerking én het versterken van de onderzoeksinfrastructuur. De stimuleringssubsidies die ZonMw nu beschikbaar stelt, zijn bedoeld om het hulpmiddelenveld te stimuleren en te motiveren om samen te werken aan het formuleren van onderzoeksvragen en het schrijven van aanvragen.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze oproep is bedoeld voor wie graag onderzoek naar de hulpmiddelenzorg wil gaan doen, maar daarvoor nog geen concrete plannen en samenwerkingspartners heeft. Binnen deze ronde kan maximaal €10.000,- per voorstel worden aangevraagd. Hiermee kunnen voorbereidende activiteiten worden gefinancierd. Denkt u hierbij aan activiteiten ter voorbereiding op het schrijven van de subsidieaanvraag en/of het versterken van de onderzoeksinfrastructuur op het gebied van de hulpmiddelenzorg.

Randvoorwaarden

  • Voor deze subsidieronde is €100.000,- beschikbaar. Per project kan maximaal €10.000,- worden aangevraagd.
  • Aanvragers mogen bij maximaal één aanvraag voor een stimuleringssubsidie betrokken zijn. Dit betreft zowel hoofd-, als medeaanvragers. Het gaat hierbij om personen, niet om organisaties.
  • Een onderwerp waarover een aanvraag is ingediend voor een stimuleringssubsidie, mag niet door dezelfde aanvrager óók worden ingediend in de subsidieronde Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg ronde 1 en andersom.

Aanvraag indienen

U kunt tot 18 januari 2018 om 14.00u uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg – Stimuleringssubsidies ronde 1 (pdf) 34 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Wendy Bos. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website