De hulpmiddelenzorg in Nederland is volop in beweging en begrippen zoals kwaliteit, doelmatigheid en de behoefte van de hulpmiddelengebruiker staan hierbij centraal. Om deze beweging een impuls te geven stelt ZonMw (tussen 2018 en 2020) subsidies beschikbaar vanuit het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg.

Onderwerpen

 • Hulpmiddelengebruiker;
 • Hulpmiddelenzorg;
 • Kosteneffectiviteit;
 • Hulpmiddelen;
 • Passend design.

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg

Geplaatst op

27 mei 2019

Deadline

24 september 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg – open ronde 3 (pdf) 476 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid in de extramurale hulpmiddelenzorg. Daarom richt deze oproep ‘Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg open ronde 3’ zich op onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de hulpmiddelenzorg. Het gaat uiteindelijk om gepast gebruik van hulpmiddelenzorg (zorg op maat). Dat wil zeggen dat het juiste hulpmiddel, passend bij de behandelwijze, afgestemd is op de reële behoefte van de hulpmiddelengebruiker en doelmatig wordt ingezet (goede kwaliteit tegen aanvaardbare kosten).

Wat kan worden aangevraagd?

Het onderzoek betreft vergelijkend onderzoek naar de effecten (vaak in termen van kwaliteit van leven) en kosten van twee (of meer) vormen van hulpmiddelenzorg. Het kan gaan om een vergelijking van:

 1. een (innovatief) hulpmiddel ten opzichte van de huidige standaardzorg (hulpmiddel of andere zorg) in Nederland.
 2. de organisatie van de hulpmiddelenzorg (nieuwe wijze) ten opzichte van de standaard organisatie van zorg in Nederland.

De organisatie van zorg rondom de hulpmiddelengebruiker dient meegenomen te worden in het onderzoek.
Het betreft onderzoek naar hulpmiddelen, met een functiegerichte omschrijving, die behoren tot het basispakket Zorgverzekeringswet of daar in de toekomst toe kunnen gaan behoren.

Randvoorwaarden

Niet in aanmerking voor deze subsidieronde komt onderzoek naar hulpmiddelen:

 • die in de Regeling Zorgverzekering vallen onder de categorie ‘geneeskundige zorg’;
 • die vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning;
 • die nog in de ontwikkelfase zitten;
 • waarbij binnen de aangevraagde subsidie, vergoeding voor de kosten van de hulpmiddelenzorg worden aangevraagd.

Wie kan aanvragen?

Budget en looptijd

Het totale budget van deze subsidieronde is €2,1 miljoen. Het richtbedrag per project is € 300.000,- met een limiet van € 600.000,- mits goed onderbouwd. De richtlooptijd is 36 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 24 september 2019 – 14.00u uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg – open ronde 3 (pdf) 476 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marleen Jonker. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website