In de hulpmiddelenzorg in Nederland gaat veel goed. Toch is er ook ruimte voor verbetering. ZonMw stelt subsidies beschikbaar voor doelmatigheidsonderzoek naar (gepast gebruik van) hulpmiddelen in, en op weg naar, het verzekerde pakket. Bijvoorbeeld bij de zorg voor stoma, incontinentie en diabetes.

Onderwerpen

  • Integrale hulpmiddelenzorg
  • Doelmatigheidsonderzoek
  • Samenwerking
  • Gebruikersparticipatie

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg

Geplaatst op

20 november 2017

Deadline

1 februari 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg – open ronde 1 (pdf) 99 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is bij te dragen aan de kwaliteit en doelmatigheid van de hulpmiddelenzorg. Met de subsidieoproep ‘Goed gebruik hulpmiddelenzorg ronde 1’ stellen we subsidie beschikbaar voor onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de integrale hulpmiddelenzorg. Het gaat dus niet alleen om het hulpmiddel zelf, maar ook om de zorg daar om heen.

Wat kan worden aangevraagd?

Binnen deze subsidieronde wordt onderzoek gefinancierd naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de (integrale) hulpmiddelenzorg. Het kan gaan om onderzoek naar de onderwerpen diabetes, stoma en incontinentie, in aansluiting op de ZonMw Verkenning Extramurale Hulpmiddelen. Wilt u onderzoek doen naar een ander onderwerp binnen de hulpmiddelenzorg, dan kan dat ook. Voor alle onderwerpen geldt dat het moet passen binnen de gestelde kaders.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

  • Een subsidieaanvraag kan alleen door een onderzoeksinstelling (zie definitie onderzoeksinstelling) worden ingediend. Uit de projectbeschrijving dient duidelijk naar voren te komen dat de inzet van publieke middelen gerechtvaardigd is en waarom het project niet geheel of gedeeltelijk door andere partijen, bijvoorbeeld in het kader van de geldende verplichtingen, wordt opgepakt of gefinancierd.
  • Zorgprofessionals en (vertegenwoordigers van) hulpmiddelengebruikers/mantelzorgers worden aangemoedigd om medeaanvrager van het project te zijn.
  • Zorgverzekeraars, leveranciers en fabrikanten worden aangemoedigd om cofinancier van het project zijn. Hierbij geldt dat zij deelnemen voor eigen rekening en risico. Het totale budget van deze subsidieronde is €1,2 miljoen.

Het maximaal aan te vragen bedrag per project is €400.000,-. De richtlooptijd is 36 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 1 februari 2017 – 14.00u uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg – open ronde 1 (pdf) 99 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Wendy Bos. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een man

Servicedesk

ProjectNet servicedesk

Telefoonnummer+31 70 349 51 78
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website