Deze subsidieoproep Rediscovery Ronde 6 van het GGG-programma is bestemd voor het indienen van aanvragen gericht op klinisch onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel niet is geregistreerd

Onderwerpen

  • Drug Rediscovery - Nieuwe indicaties
  • Farmacotherapie
  • Effectiviteit
  • Meerwaarde
  • Doorgeleiding van resultaten

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

5 juli 2022

Deadline

4 oktober 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Goed Gebruik Geneesmiddelen – Rediscovery Ronde 6 (PI) (pdf) 693 KB

Doel subsidieoproep

In de Rediscovery Ronde 6 gaat het specifiek om projecten gericht op klinisch onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd.

Idealiter vormen bestaande humane pilotdata en een aannemelijk verondersteld werkingsmechanisme voor de nieuwe indicatie de basis van de voorgestelde studie. In deze subsidieronde kunnen óók projectideeën worden ingediend gebaseerd op een aannemelijk signaal uit de zorg, literatuur of een andersoortige analyse. In deze ronde kunnen 2 typen projectideeën worden ingediend, door ZonMw gedefinieerd als: ‘’Proof of concept studies’’ of ‘’Klinische validatie studies’’.

Wat kan worden aangevraagd?

  • Indiening vindt plaats via een open of bottom-up aanpak om voor de praktijk relevante voorstellen op het gebied van Drug Rediscovery de ruimte te geven.
  • Het maximale bedrag dat per subsidieaanvraag kan worden aangevraagd is 800.000 euro. De looptijd van het project dient maximaal 10 jaar te zijn. Hierbij is het essentieel dat zowel het budget als de looptijd realistisch en goed zijn onderbouwd.
  • Cofinanciering is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling waar mogelijk en zinvol.
  • Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt 2,5 miljoen euro.

Randvoorwaarden

De projectvoorstellen worden, naast de standaard relevantiecriteria van ZonMw, beoordeeld op het programma-specifieke relevantiecriterium ‘Relevantie voor de klinische praktijk’ – gedefinieerd onder 2 criteria: Meerwaarde en Doorgeleiding.

Het moet evident zijn dat het onderzoek betreft dat niet door private partijen zal worden gefinancierd en dat de inzet van publieke middelen dus gerechtvaardigd is.

Bij de uitvoering van dit programma ziet ZonMw erop toe dat de afspraken met betrekking tot de (project)resultaten zoveel als mogelijk bevorderen dat deze beschikbaar komen voor de gezondheidszorg tegen een redelijke en betaalbare prijs.

Wie kan aanvragen?

Voor deze oproep geldt dat de hoofdaanvrager afkomstig dient te zijn van de Nederlandse onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht of een Nederlandse zorginstelling.

ZonMw stimuleert samenwerking tussen en deelname van partijen. Daarbij geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken leiden of kunnen leiden tot het verlenen van staatssteun of als daardoor niet aan de ZonMw-subsidievoorwaarden kan worden voldaan.

Aanvraag indienen

U kunt tot uiterlijk 4 oktober 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.
Aanvragen die na dit tijdstip worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Goed Gebruik Geneesmiddelen – Rediscovery Ronde 6 (PI) (pdf) 693 KB

Subsidie aanvragen

Er is een informatiepagina met achtergrondinformatie over deze subsidieronde, een toelichting op de beoordelingscriteria, tips en tricks bij het schrijven van een subsidieaanvraag en Q&A ontwikkeld waar u terecht kunt.

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Dunja Huijbers.

Voor technische vragen over het online indieningssysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website