Het doel van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Dit is een oproep voor projectideeën voor Open Ronde 8. Voor deze ronde geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn. Let op: de mogelijkheden voor indienen binnen de Open Ronde zijn uitgebreid (zie onderdeel B: complexe interventies).

Onderwerpen

 • Farmacotherapie
 • Implementeerbaarheid van de resultaten
 • Concrete opbrengsten
 • Nieuw: Complexe interventies

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

26 juni 2018

Deadline

25 september 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG open ronde 8 (pdf) 990 KB

Doel subsidieoproep

GGG richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Projecten kunnen zowel betrekking hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk.
Voor deze Open Ronde 8 subsidieaanvraag geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn; hierbij gelden verder geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden.
In deze ronde maken we onderscheid tussen:

 • Onderdeel A: Reguliere Open Ronde projecten
 • Onderdeel B: Projecten waarin complexe interventies centraal staan

Wat kan worden aangevraagd?

 • Er gelden in principe geen beperkingen aan de omvang van de gevraagde subsidie en de looptijd van het onderzoek.
 • Cofinanciering is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling.
 • Het totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt 7 miljoen euro.
  Van het totaal beschikbare subsidiebudget is 2 miljoen euro gereserveerd voor projecten in Onderdeel B die onderzoek doen naar ‘complexe interventies’.

Randvoorwaarden

De commissie beoordeelt de projectideeën zonder referenten in te schakelen. Het accent van deze beoordeling ligt op relevantie. Daarnaast toetst de commissie de projectideeën globaal op kwaliteit. De projectvoorstellen van GGG worden ook beoordeeld op het programmaspecifieke relevantiecriterium ‘Relevantie voor de praktijk’. Hierbij besteedt de commissie aandacht aan de volgende twee deelaspecten: Concrete opbrengsten en Implementeerbaarheid van de resultaten.

Wie kan aanvragen?

Een projectidee kan alleen door een Nederlandse zorg- of onderzoeksinstelling worden ingediend. Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken tussen de consortiumpartners (= partijen betrokken bij het onderzoek) leiden of kunnen leiden tot het verlenen van onrechtmatige staatssteun.

Budget

In deze ronde worden in principe geen beperkingen gesteld aan de omvang van de gevraagde subsidie en de looptijd van het onderzoek. Wel is het van belang dat zowel het budget als de looptijd realistisch en goed onderbouwd zijn. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt 7 miljoen euro, waarvan 2 miljoen euro is gereserveerd voor complexe interventies.

Aanvraag indienen

U kunt tot 25 september 2018, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG open ronde 8 PI (pdf) 990 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'Veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Esther Suurland. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de ZonMw Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website