Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Voor deze Open Ronde geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn. Hierbij gelden verder geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden.

Onderwerpen

  • Farmacotherapie
  • Implementeerbaarheid van de resultaten
  • Concrete opbrengsten

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

4 juli 2022

Deadline

20 september 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG Open Ronde 12 PI (pdf) 2 MB

Doel subsidieoproep

GGG richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Projecten kunnen zowel betrekking hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk. Binnen de Open Ronde is het van belang dat:

  • het onderzoek leidt tot winst voor de klinische praktijk.
  • implementatie van de uitkomsten van het project worden gewaarborgd.
  • de aanvraag helder maakt dat de gebruikers de resultaten in de praktijk gaan toepassen.
  • de aanvraag een breed draagvlak heeft, waarbij de uitvoering bij voorkeur plaatsvindt in een samenwerkingsverband.

Wat kan worden aangevraagd?

Onderzoeksvoorstellen met een totaal studiebudget (aangevraagd bedrag + eventuele cofinanciering) boven de 1 miljoen euro zijn niet passend binnen deze ronde. Verder gelden er in principe geen beperkingen aan de omvang van de gevraagde subsidie en de looptijd van het onderzoek. Wel is het van belang dat zowel het budget als de looptijd realistisch en goed onderbouwd zijn. Cofinanciering is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling.

Randvoorwaarden

De commissie beoordeelt de projectideeën zonder referenten in te schakelen. Het accent van deze beoordeling ligt op relevantie. Daarnaast toetst de commissie de projectideeën globaal op kwaliteit. De projectvoorstellen van GGG worden ook beoordeeld op het programmaspecifieke relevantiecriterium ‘Relevantie voor de praktijk’. Hierbij besteedt de commissie aandacht aan de volgende twee deelaspecten: ‘Concrete opbrengsten’ en ‘Implementeerbaarheid van de resultaten’.

Wie kan aanvragen?

Een projectidee kan alleen door een Nederlandse onderzoeksorganisatie of door een Nederlandse zorginstelling worden ingediend. Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken tussen de consortiumpartners (= partijen betrokken bij het onderzoek) leiden of kunnen leiden tot het verlenen van onrechtmatige staatssteun.

Budget

Het totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt 6 miljoen euro.

Aanvraag indienen

U kunt tot 20 september 2022, 14:00 uur uw aanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG Open Ronde 12 PI (pdf) 2 MB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer Roy Teng (programmamanager) of Emily van der Lugt (programmasecretaris). Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website