Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Voor deze Open Ronde geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn; hierbij gelden verder geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden.

Onderwerpen

  • Farmacotherapie
  • Implementeerbaarheid van de resultaten
  • Concrete opbrengsten

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

5 juli 2021

Deadline

21 september 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG Open Ronde 11 PI (pdf) 865 KB

Doel subsidieoproep

GGG richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Projecten kunnen zowel betrekking hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk. Voor een Open Ronde 11 subsidieaanvraag geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn.

  • Het onderzoek moet leiden tot winst voor de klinische praktijk: het verbetert het gebruik van beschikbare geneesmiddelen via optimalisatie van het effect op gezondheid en/of verhoging van de doelmatigheid.
  • Implementatie van de uitkomsten van het project moeten worden gewaarborgd.
  • De aanvraag maakt helder dat de gebruikers de resultaten in de praktijk gaan toepassen.
  • De aanvraag heeft een breed draagvlak, waarbij de uitvoering bij voorkeur plaatsvindt in een samenwerkingsverband.

Wat kan worden aangevraagd?

  • Voor multicenter trials geldt een maximum (totaal) studiebudget van 1 miljoen euro (inclusief eventuele cofinanciering). Verder gelden er in principe geen beperkingen aan de omvang van de gevraagde subsidie en de looptijd van het onderzoek. Wel is het van belang dat zowel het budget als de looptijd realistisch en goed onderbouwd zijn.
  • Cofinanciering is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling.
  • Het totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt 6 miljoen euro.

Randvoorwaarden

De commissie beoordeelt de projectideeën zonder referenten in te schakelen. Het accent van deze beoordeling ligt op relevantie. Daarnaast toetst de commissie de projectideeën globaal op kwaliteit. De projectvoorstellen van GGG worden ook beoordeeld op het programmaspecifieke relevantiecriterium ‘Relevantie voor de praktijk’. Hierbij besteedt de commissie aandacht aan de volgende twee deelaspecten: Concrete opbrengsten en Implementeerbaarheid van de resultaten.

Wie kan aanvragen?

Een projectidee kan alleen door een Nederlandse onderzoeksorganisatie of door een Nederlandse zorginstelling worden ingediend. Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken tussen de consortiumpartners (= partijen betrokken bij het onderzoek) leiden of kunnen leiden tot het verlenen van onrechtmatige staatssteun.

Aanvraag indienen

U kunt tot 21 september 2021 om 14:00 uur uw aanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG Open Ronde 11 PI (pdf) 865 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Esther Dalhuisen-Suurland of Mariëlle van Avendonk. Voor technische vragen over Mijn ZonMw neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Esther Dalhuisen-Suurland en Mariëlle van Avendonk

Programmamanagers Goed Gebruik Geneesmiddelen

+31 70 349 54 64
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website