Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Het onderzoeksprogramma Medicinale Cannabis is bedoeld voor studies die kennis genereren over de farmacologische eigenschappen en de meerwaarde van medicinale cannabis in de behandeling van (neuropathische) pijn.

Onderwerpen

 • Farmacotherapie
 • Fundamenteel onderzoek

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

14 november 2019

Deadline

16 januari 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG Onderzoeksproject Medicinale Cannabis (pdf) 897 KB

Doel subsidieoproep

Het ministerie van VWS heeft ZonMw opdracht gegeven om onderzoek te financieren met als doel meer kennis te genereren over de farmacologische eigenschappen en de meerwaarde van medicinale cannabis in de behandeling van (neuropathische) pijn. De subsidie wordt toegekend aan één partij die de beantwoording van de onderstaande hypotheses in een geïntegreerd plan van aanpak uitvoert:

 1. CBD vermindert de psychotrope effecten van THC en er is een verhouding THC:CBD die optimaal is wat betreft de verhouding werking/bijwerking.
 2. CBD is een CYP3A remmer en beïnvloedt de farmacokinetiek van veelgebruikte geneesmiddelen voor de behandeling van neuropathische pijn zoals amitriptyline, duloxetine en tramadol.
 3. THC heeft analgetische eigenschappen op sommige typen pijn, maar niet op andere typen pijn.
 4. Er is een subgroep van patiënten met neuropathische pijn die gunstig reageert op behandeling met medicinale cannabis.

Wat kan worden aangevraagd?

Voor het totale project is maximaal 1,9 miljoen euro beschikbaar voor een periode van maximaal 4 jaar. Een gedeelte van dit budget dient te worden ingezet voor het vervaardigen van het gestandaardiseerde onderzoeksproduct conform de daarvoor geldende (kwaliteits)normen. Hiervoor dient een gespecificeerde offerte van een daartoe bevoegde apotheek te worden bijgevoegd bij de begroting. Indien een onderneming deelneemt aan deze subsidieregeling, dienen de kosten in de begroting te voldoen aan de eisen die de AGVV hieraan stelt.

Randvoorwaarden

 • Aanvragen worden globaal getoetst op kwaliteit, en op de volgende algemeen geldende relevantiecriteria: “diversiteit van mensen”, “participatie van patiënten”, en “toegang tot data”.
 • Het te onderzoeken product dient te worden vervaardigd op basis van grondstoffen die geleverd wordt door het Bureau Medicinale Cannabis.
 • De levering van de grondstof(fen) en de daarmee gepaard gaande kosten dient u tijdig nader af te stemmen met het BMC via info@cannabisbureau.nl. De uitkomsten van deze afstemming staan reeds vermeld in uw subsidieaanvraag.
 • De bereiding van het te onderzoeken product dient te worden uitgevoerd door een van de daartoe in Nederland bevoegde apotheken met een GMP-faciliteit.
 • Om onderzoek met cannabis te kunnen uitvoeren dient u te beschikken over een opiumontheffing.
 • Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door een Nederlandse onderzoeksorganisatie, kennisinstelling of een ander type organisatie. De laatste categorie wordt in principe aangemerkt als onderneming. Voor deze oproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken tussen de consortiumpartners leiden of kunnen leiden tot het verlenen van onrechtmatige staatssteun. Indien een onderneming deelneemt aan deze subsidieregeling, zal gebruik worden gemaakt van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), waardoor er bij subsidieverlening op basis van deze regeling sprake is van een geoorloofde vorm van staatssteun.

Aanvraag indienen

U kunt tot donderdag 16 januari 2020, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG Onderzoeksproject Medicinale Cannabis (pdf) 897 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Harald Moonen. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website