Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Het onderzoeksprogramma Medicinale Cannabis 2 is bedoeld voor studies die kennis genereren over de effectiviteit van medicinale cannabis in de behandeling van therapieresistente epilepsie bij kinderen.

Onderwerpen

  • Farmacotherapie
  • Effectiviteit
  • Medicinale cannabis
  • Epilepsie bij kinderen

Er is een informatiepagina met achtergrondinformatie over deze subsidieronde, met tips en tricks bij het schrijven van een subsidieaanvraag, ontwikkeld waar u terecht kunt.

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

20 juli 2021

Deadline

28 september 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG Medicinale Cannabis Ronde 2 (pdf) 1 MB

Doel subsidieoproep

Het ministerie van VWS heeft ZonMw opdracht gegeven om onderzoek te financieren met als doel meer kennis te genereren over de effectiviteit van medicinale cannabis bij kinderen met therapieresistente epilepsie. De hypothese die moet worden geadresseerd is: Medicinale cannabis verlaagt de frequentie en/of ernst van epileptische aanvallen bij kinderen met therapieresistentie epilepsie. Als secundaire uitkomstmaten dienen kwaliteit van leven, bijwerkingen en kosten meegenomen te worden.
De subsidie wordt toegekend aan één partij die de beantwoording van de hypothese in samenhang met de secundaire uitkomstmaten in een geïntegreerd plan van aanpak uitvoert. De partij heeft aantoonbare relevante ervaring met klinisch onderzoek met kinderen en bij de betreffende indicatie.

Wat kan worden aangevraagd?

Voor het totale project is maximaal 1,4 miljoen euro beschikbaar voor een periode van maximaal 4 jaar. Een gedeelte van dit budget dient te worden ingezet voor het vervaardigen van het gestandaardiseerde onderzoeksproduct conform de daarvoor geldende (kwaliteits)normen. Hiervoor dient een gespecificeerde offerte van een daartoe bevoegde partij te worden bijgevoegd bij de begroting.

Randvoorwaarden

Het te onderzoeken product wordt vervaardigd op basis van de grondstof die geleverd wordt door het Bureau Medicinale Cannabis (BMC). Dit betreft gedroogde bloemen (al dan niet in gegranuleerde vorm) die in verschillende variëteiten beschikbaar zijn met bekende hoeveelheden van de werkzame stoffen THC en CBD. De volgende eisen zijn van toepassing:

  • De levering van de grondstof(fen) en de daarmee gepaard gaande kosten stemt u tijdig nader af met het BMC via info@cannabisbureau.nl. De uitkomsten van deze afstemming staan reeds vermeld in uw subsidieaanvraag.
  • De bereiding van het te onderzoeken product wordt uitgevoerd door een daartoe bevoegde in Nederland gevestigde partij.
  • Om onderzoek met cannabis te kunnen uitvoeren beschikt u over een opiumontheffing. Nadere informatie over de aanvraag van een opiumontheffing kunt u vinden op de website van het BMC (Opiumontheffing | Bureau voor Medicinale Cannabis).

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door een hoofdaanvrager afkomstig van een Nederlandse onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht of door een Nederlandse zorginstelling. Er wordt geen subsidie verstrekt als dit leidt tot het verlenen van onrechtmatige staatssteun. Indien blijkt dat subsidieverlening aan uw organisatie kwalificeert als staatssteun, legt ZonMw een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) op aan uw organisatie. Dit zal nadere voorwaarden met zich meebrengen.

Aanvraag indienen

U kunt tot uiterlijk dinsdag 28 september 2021, 14.00 uur uw aanvraag indienen via MijnZonMw. Aanvragen die na dit tijdstip worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Er is een informatiepagina met achtergrondinformatie over deze subsidieronde, met tips en tricks bij het schrijven van een subsidieaanvraag, ontwikkeld waar u terecht kunt.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG Medicinale Cannabis Ronde 2 (pdf) 1.01 MB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Mariëlle van Avendonk. Voor technische vragen over MijnZonMw neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website