Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Deze subsidieoproep van het deelprogramma Grote Trials is specifiek bedoeld voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk.

Onderwerpen

  • Farmacotherapie
  • Prospectief, (inter)nationaal, multicenter interventie-onderzoek
  • Concrete opbrengsten voor de praktijk
  • Nationale impact

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

27 mei 2021

Deadline

16 november 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG Grote Trials Ronde 5 (pdf) 1,010 KB

Doel subsidieoproep

Het deelprogramma Grote Trials is specifiek bedoeld voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studies hebben nationale impact en zijn direct toepasbaar in de dagelijkse klinische praktijk. De implementatie heeft een substantiële impact op gezondheidswinst, kostenbesparingen en/of kwaliteit van zorg.

Het onderwerp heeft een breed draagvlak bij de betreffende beroepsgroep(en). Deelname aan het project door alle relevante partijen op nationaal niveau is vereist. De samenwerking op nationaal niveau maakt het mogelijk een goede infrastructuur op te zetten die ook voor toekomstige studies te gebruiken is.

Wat kan worden aangevraagd?

De indiening betreft een aanvraag voor prospectief, (inter)nationaal, multicenter interventie-onderzoek met in Nederland geregistreerde geneesmiddelen en omvat een duidelijke klinische vraagstelling die algemeen als probleem wordt erkend.

Het totale budget van het project (inclusief eventuele cofinanciering) dient minimaal 1 miljoen euro te zijn. Er worden geen beperkingen gesteld aan het maximaal aan te vragen bedrag en de looptijd van het onderzoek. Het is van belang dat het budget en de looptijd realistisch en goed onderbouwd zijn.

Een substantieel deel van de subsidie kan worden gebruikt voor de benodigde infrastructuur ten behoeve van de beoogde studie en eventuele volgende studies; een goede onderbouwing is essentieel.

Randvoorwaarden

De projectideeën worden, naast algemene relevantie- en kwaliteitscriteria van ZonMw, beoordeeld op het programmaspecifieke relevantiecriterium ‘Relevantie voor de klinische praktijk’. Hierbij besteedt de commissie aandacht aan de volgende twee aspecten: Concrete opbrengsten en Implementeerbaarheid van de resultaten in de praktijk.

Wie kan aanvragen?

Een projectidee kan door een Nederlandse onderzoeksorganisatie of door een Nederlandse zorginstelling worden ingediend.

Budget

Deze ronde is erop gericht vraagstellingen te beantwoorden die een groot en kwalitatief hoogwaardig multicenter onderzoek vereisen. Daarom wordt een ondergrens van 1 miljoen euro gehanteerd voor het totale budget, inclusief eventuele cofinanciering. Er worden geen beperkingen gesteld aan het maximaal aan te vragen bedrag en de looptijd van het onderzoek. De (onderbouwing van de) hoogte van het totale budget en de aangevraagde financiering vormen onderdeel van de beoordeling. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt ten minste 8 miljoen euro. Het moet evident zijn dat de inzet van publieke middelen gerechtvaardigd is en dat het onderzoek betreft dat niet door andere partijen, bijvoorbeeld in het kader van geldende verplichtingen, wordt opgepakt en gefinancierd.

Aanvraag indienen

U kunt tot dinsdag 16 november 2021, 14.00 uur uw aanvraag indienen via MijnZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG Grote Trials Ronde 5 (pdf) 1,010 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marjo Tieleman. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website