Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. De Grote Trials Ronde is bedoeld voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk.

Onderwerpen

  • Farmacotherapie
  • Prospectief, (inter)nationaal, multicenter interventie-onderzoek
  • Concrete opbrengsten voor de praktijk
  • Directe implementeerbaarheid van de resultaten op nationaal niveau

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

14 december 2017

Deadline

20 maart 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) - Grote Trials Ronde 3 (pdf) 885 KB

Doel subsidieoproep

De Grote Trials Ronde is specifiek bedoeld voor een beperkt aantal grote studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie moeten nationaal direct implementeerbaar zijn. De implementatie heeft een substantiële impact op gezondheidswinst, kostenbesparingen en/of kwaliteit van zorg.
Het onderwerp moet een breed draagvlak bij de betreffende beroepsgroep(en) hebben. Deelname aan het project in een (te vormen) consortium door alle relevante partijen op nationaal niveau is vereist. De samenwerking op nationaal niveau maakt het mogelijk een goede infrastructuur op te zetten die ook voor toekomstige studies te gebruiken is.

Wat kan worden aangevraagd?

  • Indiening vindt plaats via een bottom-up aanpak om een algemeen erkend probleem uit de dagelijkse praktijk op het gebied van goed gebruik van geneesmiddelen op te lossen middels een duidelijke klinisch relevante vraagstelling.
  • In deze ronde worden in principe geen beperkingen gesteld aan de omvang van de gevraagde subsidie en de looptijd van het onderzoek. Het totale budget van het project (inclusief eventuele cofinanciering) dient minimaal 1 miljoen euro te zijn.
  • Bij voldoende onderbouwing kan een substantieel deel van de subsidie worden gebruikt voor de benodigde infrastructuur ten behoeve van de beoogde studie en eventuele volgende studies.
  • Cofinanciering is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling.
  • Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt 8,7 miljoen euro.

Randvoorwaarden

De commissie beoordeelt de projectideeën zonder referenten in te schakelen. Het accent van deze beoordeling ligt op relevantie en kansrijkheid. Daarnaast toetst de commissie globaal op kwaliteit.
De projectvoorstellen worden, naast de standaard criteria van ZonMw, beoordeeld op het programma-specifieke relevantiecriterium ‘Relevantie voor de praktijk’. Hierbij besteedt de commissie aandacht aan de volgende twee aspecten: Concrete opbrengsten en Implementeerbaarheid van de resultaten.

Wie kan aanvragen?

Een projectidee kan alleen door een Nederlandse onderzoeksinstelling of zorginstelling met onderzoeksexpertise worden ingediend. Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken tussen de consortiumpartners (= partijen betrokken bij het onderzoek) leiden of kunnen leiden tot het verlenen van onrechtmatige staatssteun.

Budget

In deze ronde worden in principe geen beperkingen gesteld aan de omvang van de gevraagde subsidie en de looptijd van het onderzoek. Het totale budget van het project (inclusief eventuele cofinanciering) dient minimaal 1 miljoen euro te zijn. De (onderbouwing van de) hoogte van het totale budget en de aangevraagde financiering vormt onderdeel van de beoordeling. Het is daarom van belang dat de omvang van het budget en de looptijd realistisch en goed onderbouwd zijn.

Aanvraag indienen

U kunt tot dinsdag 20 maart 2018, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) - Grote Trials Ronde 3 (pdf) 885 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marjo Tieleman. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website