Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Voor deze subsidieronde geldt dat een complexe interventie rondom geneesmiddelengebruik centraal staat; dat wil zeggen een multifactoriële interventie die uit meerdere op elkaar ingrijpende componenten bestaat en waarbij diverse disciplines/zorgverleners bij de interventie betrokken zijn.

Onderwerpen

 • Complexe interventies
 • Farmacotherapie
 • Multidisciplinair
 • Implementeerbaarheid van de resultaten
 • Concrete opbrengsten

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

19 april 2021

Deadline

31 augustus 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG Complexe Interventies Ronde 3 PI (pdf) 876 KB

Doel subsidieoproep

Het GGG-programma richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Projecten kunnen zowel betrekking hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk. Voor Complexe Interventies Ronde 3 geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de subsidieaanvraag moet zijn.

 • Het onderzoek moet leiden tot winst voor de klinische praktijk: het verbetert het gebruik van beschikbare geneesmiddelen via optimalisatie van het effect op gezondheid en/of verhoging van de doelmatigheid.
 • Implementatie van de uitkomsten van het project moeten worden gewaarborgd.
 • De aanvraag maakt helder dat de gebruikers de resultaten in de praktijk gaan toepassen.
 • Een voorwaarde voor financiering is dat het voorstel een breed draagvlak heeft, waarbij de uitvoering bij voorkeur plaatsvindt in een samenwerkingsverband.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze subsidieronde is gericht op projecten waarin een complexe interventie centraal staat. De term ‘complexe interventie’ is gebaseerd op de richtlijn van de Medical Research Council (MRC). Thema’s waarbij vaak sprake is van complexe interventies in relatie tot geneesmiddelengebruik zijn bijvoorbeeld polyfarmacie, therapietrouw, stoppen/afbouwen van medicatie of medicatieoverdracht. Deze vraagstukken spelen zich af in diverse settingen (eerste lijn, ziekenhuis, verpleeghuis) en deels over settingen heen (keten/netwerkzorg).

Voor deze ronde geldt in ieder geval dat:

 • het een multifactoriële interventie betreft die uit meerdere op elkaar ingrijpende componenten bestaat waarbij het niet noodzakelijkerwijs op voorhand duidelijk is welke van de componenten specifiek voor het gewenste effect zorgen;

Waarbij:

 • diverse disciplines/zorgverleners bij de interventie betrokken zijn, die bij voorkeur werkzaam zijn in verschillende settingen van het zorglandschap.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Een projectidee kan worden ingediend door een hoofdaanvrager afkomstig van een Nederlandse onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht of door een Nederlandse zorginstelling.

Budget

In deze ronde worden geen beperkingen gesteld aan de omvang van de gevraagde subsidie en de looptijd van het onderzoek. Wel is het van belang dat zowel het budget als de looptijd realistisch en goed onderbouwd zijn. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt 2 miljoen euro.

Aanvraag indienen

U kunt tot 31-08-2021 om 14.00 uw aanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG Complexe Interventies Ronde 3 PI (pdf) 876 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Esther Dalhuisen. Voor technische vragen over Mijn ZonMw neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website