De behandeling van mensen met Differences of Sex Development (DSD) staat de afgelopen jaren zowel nationaal als internationaal ter discussie. Het ministerie van OCW heeft ZonMw verzocht tot inzicht te (laten) komen in de mate waarin in Nederland genitale ingrepen plaatsvinden bij jonge kinderen met DSD.

Onderwerpen

Genitale operaties
Kinderen met DSD
Aantallen, duiding, casuïstiek

Onderdeel van programma

Gender en Gezondheid

Geplaatst op

9 maart 2021

Deadline

20 april 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Genitale operaties bij kinderen met DSD (pdf) 86 KB

Doel subsidieoproep

In deze oproep kunt u een subsidieaanvraag indienen gericht op inzicht in de mate waarin genitale operaties bij kinderen met DSD worden uitgevoerd. Op basis van toegang tot registratie en verkregen zorgdata wordt van diverse DSD diagnoses o.a. bepaalt hoe vaak deze jaarlijks worden gesteld en wat de incidentie is van chirurgische ingrepen hierbij. Op basis van interviews zullen de resultaten geduid worden. Nader inzicht in de keuze om al dan niet te komen tot genitale chirurgie wordt verkregen door het uitlichten van een aantal specifieke casussen.

Wat kan worden aangevraagd?

Er is budget beschikbaar voor een subsidieaanvraag van maximaal € 120.000,- met een looptijd van maximaal 12 maanden.

Randvoorwaarden

Onderzoekers die verbonden zijn aan een universiteit, hogeschool of onderzoeksinstituut kunnen een aanvraag indienen.

Het onderzoek bestaat uit drie verschillende onderdelen die ieder een eigen onderzoeksmethodiek en specifieke expertise vragen. Deze specifieke expertise wordt zichtbaar in de samenstelling van de projectgroep.

In de aanvraag moet een aanwijsbare rol van mensen met DSD en/of hun ouders, patiëntvertegenwoordiging en belangenorganisaties opgenomen zijn.

Deze subsidieoproep is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van OCW en naar aanleiding van vragen uit de Tweede kamer. Gedurende het onderzoek zal op vooraf overeengekomen tijdstippen gerapporteerd worden over de voortgang en tussentijdse resultaten aan het ministerie van OCW. Uitkomsten van het onderzoek worden eerst bekend gemaakt aan het ministerie van OCW en onder embargo gesteld, alvorens publicatie via andere kanalen plaats vindt.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 20 april 2021, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Genitale operaties bij kinderen met DSD (pdf) 86 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Miranda van Duijn. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Miranda van Duijn

Senior programmamanager

+31 70 349 53 65
gender@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website