Mannen en vrouwen verschillen op meerdere aspecten. Uit onderzoek blijkt dat dit ook leidt tot andere (gezondheids)uitkomsten. Er ontbreekt nog veel kennis over het waarom van deze verschillen in uitkomsten op het gebied van preventie en hoe dit kan worden voorkomen.

Onderwerpen

  • Preventie
  • Gender en gezondheid
  • Sekse en gender
  • Verkennend onderzoek op bestaande cohort data
  • Beknopte aanvullende studie bij lopend onderzoek

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019-2022

Geplaatst op

31 oktober 2019

Deadline

7 januari 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Gender en preventie - Aanvullend onderzoek & secundaire analyses (pdf) 637 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is meer inzicht en kennis opbouwen over de verschillen tussen mannen en vrouwen (sekse en gender) die leiden tot andere gezondheidsuitkomsten of andere belangrijke uitkomsten zoals (maatschappelijke) participatie binnen het preventiedomein.

Het onderzoek betreft het doen van een eerste verkennend onderzoek op bestaande cohorten of via een beknopte aanvullende (interventie)studie om de verschillen tussen mannen en vrouwen aan te tonen en waar mogelijk nader te onderzoeken hoe deze verschillen kunnen worden verklaard en hoe deze verschillen kunnen worden voorkomen in beleid en praktijk.

Wat kan worden aangevraagd?

Wie kan aanvragen? 

Onderzoekers die verbonden zijn aan een universiteit, hogeschool of kenniscentrum kunnen een aanvraag indienen. De hoofdaanvrager is werkzaam bij een in Nederland gevestigd kenniscentrum of bij een in Nederland gevestigde onderzoeksinstelling. 

Budget

De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,- (inclusief eventueel verschuldigde BTW) voor projecten met een looptijd van maximaal 12 maanden. Het totaal budget voor deze ronde vanuit ZonMw bedraagt € 600.000,-

Randvoorwaarden

In een eerste inventarisatie (ZonMw, april 2018) worden de inhoudelijke thema’s benoemd waar het onderzoek zich op kan richten, ook andere thema’s kunnen worden ingediend als u de relevantie van het onderwerp kunt aantonen. 

Naast sekse en gender kan onderscheid naar andere biologische, psychologische, sociale en/of culturele aspecten zoals leeftijd, etniciteit, inkomen, opleiding en/of seksuele voorkeur van belang zijn. Het is belangrijk zicht te krijgen op de complexe samenhang en interactie tussen verschillende kenmerken van diversiteit en sociale ongelijkheid. 

Indiening betreft uitgewerkte subsidieaanvragen gericht op aanvullend aanhangend onderzoek en/of secundaire analyses naar sekse- en gender-gerelateerde verschillen op basis van bestaande cohorten of reeds lopend (interventie)onderzoek. Prioriteit krijgt onderzoek op basis van één van de grote Nederlandse langlopende cohorten. Voor lopend onderzoek geldt dat uitgangspunt is dat in de oorspronkelijke onderzoeksvraagstelling sekse- of genderspecifieke aspecten niet zijn opgenomen, terwijl dit wel relevant is.   

Aanvraag indienen

U kunt tot 7 januari 2020 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Gender en preventie - Aanvullend onderzoek & secundaire analyses (pdf) 637 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Astrid van Sonsbeek of Janne van der Klok. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website