ZonMw stimuleert met deze subsidieoproep op uitnodiging de integratie van sekse en gender in lopende en recent afgeronde onderzoeken binnen een aantal ZonMw jeugd programma’s.

Onderwerpen

  • Sekse- en genderverschillen in relatie tot de psychosociale gezondheid van jeugd en gezin
  • Rol van sekse- en genderverschillen in jeugdhulp
  • Kennisontwikkeling met aanvullend onderzoek aanhangend aan lopend en recent afgerond onderzoek (bijvoorbeeld interventieonderzoek of participatief actieonderzoek)

Onderdeel van programma

Wat werkt voor de Jeugd

Geplaatst op

22 februari 2022

Deadline

17 mei 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep gender en jeugd (pdf) 232 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is meer inzicht te krijgen in de rol van sekse en gender in lopende en recent afgeronde onderzoeksprojecten. Dit gebeurd aan de hand van aanvullend onderzoek in projecten uit diverse jeugdprogramma’s.

Wat kan worden aangevraagd?

Aanvragen in deze subsidieronde betreffen onderzoek naar het identificeren van gender en sekse- verschillen en waar mogelijk nader onderzoek naar hoe deze verschillen kunnen worden verklaard en/of overbrugd. Het onderzoek draagt bij aan kwaliteit van het onderzoek en innovatie en levert aanknopingspunten op voor onderzoek, en een beter toegespitste preventie, opvoedondersteuning en jeugdhulp voor kinderen en gezinnen waarbij rekening gehouden wordt met sekse en gender.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?
Dit is een subsidieoproep op uitnodiging. Alleen projecten die een aanvulling zijn op een ZonMw project uit de ZonMw-programma’s Wat werkt voor de Jeugd, Effectief werken in de Jeugdsector, Regionale kenniswerkplaatsen jeugd, Academische werkplaatsen transformatie jeugd, onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis en Veilig opgroeien komen in aanmerking voor subsidie.

Budget
Het maximale budget per aanvraag is € 50.000,- voor een looptijd van maximaal 18 maanden. Dit maximum geldt ook indien er vanuit verschillende projecten samen een aanvraag wordt ingediend. Er is in totaal maximaal € 500.000,- beschikbaar voor deze subsidieronde.

In uw aanvraag onderbouwt u dat uitsluitend budget wordt aangevraagd voor aanvullende doelstellingen en activiteiten die niet met de al toegekende subsidie bekostigd worden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 17 mei 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via MijnZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep gender en jeugd (pdf) 232 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Valesca Kuling of Carine Stroet.

Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Valesca Kuling

programmamanager Jeugd

+31 70 349 52 06
kuling@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Carine Stroet

programmamanager Gender & Gezondheid

+31 70 349 50 21
gender@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website