Er komt steeds meer kennis beschikbaar dat man/vrouw-verschillen invloed hebben op de diagnose, het verloop en de behandeling van aandoeningen bij mannen en vrouwen. Deze subsidieoproep i.s.m. de Hartstichting is gericht op de implementatie van dergelijke sekse- en gendersensitieve kennis in de praktijk. Informatiebijeenkomst: 26 maart 2019.

Onderwerpen

  • Sekse- en gendergerelateerde verschillen in gezondheid en zorg
  • Twaalf inhoudelijke thema’s (zie programmatekst)
  • Toepassing van kennis in de praktijk
  • Verbetering kwaliteit professioneel handelen

Onderdeel van programma

Gender en Gezondheid

Geplaatst op

20 februari 2019

Deadline

7 mei 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Gender en gezondheid – Implementatieronde II (pdf) 97 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep i.s.m. de Hartstichting is gericht op de implementatie van sekse- en gendersensitieve kennis in de praktijk en nodigt onderzoekers, beleidsmakers en zorgprofessionals uit gezamenlijk gebruik te maken van wetenschappelijke kennis over m/v-verschillen in gezondheid en zorg. De subsidieoproep staat open voor uitgewerkte aanvragen die inzetten op het verspreiden, toepassen en borgen van bestaande wetenschappelijke kennis in de praktijk. De projecten zijn er op gericht de dagelijkse praktijk meer sekse- en gendersensitief te maken en daarmee de kwaliteit van professioneel handelen te verbeteren. Gehonoreerde projecten krijgen ondersteuning om het implementatieplan aan te scherpen.

Wat kan worden aangevraagd?

Binnen deze ronde kan een subsidiebedrag van maximaal € 50.000,- aangevraagd worden voor implementatieprojecten die ervoor zorgen dat wetenschappelijke kennis over man/vrouw-verschillen toegepast wordt in de (zorg)praktijk, onderwijs en/of beleid. Het betreft een implementatieproject gerelateerd aan ten minste één van de 12 inhoudelijke programmathema’s. Uitgangspunt is dat de aanvraag zich richt op de invloed van sekse én gender, tenzij anders onderbouwd. Gehonoreerde projecten ontvangen ondersteuning om het implementatieplan aan te scherpen. Projecten hebben incl. het ondersteuningstraject een maximale looptijd van 15 maanden.

Randvoorwaarden

De implementatieprojecten moeten bijdragen aan het meer sekse- en gendersensitief maken van de zorg door toepassing van kennis over man/vrouw-verschillen. Projecten gericht op implementatieonderzoek of het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis komen niet voor honorering in aanmerking.

Wie kan aanvragen?

De samenstelling van de projectgroep weerspiegelt de nauwe samenwerking van partijen uit onderwijs, praktijk, onderzoek en/of beleid. Ook is er een aanwijsbare rol voor patiënten(vertegenwoordiging). Afhankelijk van de implementatiedoelstellingen betreft de projectgroep daarom een samenwerkingsverband tussen:

  • Zorg- of welzijnsorganisaties
  • Onderwijsorganisaties
  • Patiëntenorganisaties/Patiëntenvertegenwoordiging
  • Beleidsorganisaties
  • Onderzoeksorganisaties

Budget

De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,- voor projecten met een looptijd van maximaal 15 maanden. In totaal is er voor deze ronde een budget van €600.000,- beschikbaar. Hiervan is €200.000,- gereserveerd voor het thema Hart- en vaatziekten. Een cofinanciering van minimaal 30% van uw begroting is in deze subsidieoproep verplicht. Deze cofinanciering mag bestaan uit menskracht dan wel uit middelen.

Aanvraag indienen

U kunt tot 7 mei 2019, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Gender en gezondheid – Implementatieronde II (pdf) 97 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Carine Stroet of Miranda van Duijn. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Carine Stroet

Programmasecretaris

+31 70 349 50 21
gender@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Miranda van Duijn

Senior programmamanager

+31 70 349 53 65
gender@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website