Versterken en verbeteren van veelbelovende lokale integrale aanpakken van gezondheidsbevordering in de gemeentelijke praktijk, door beter gebruik te maken van bestaande kennis en ervaring op het niveau van implementatie en organisatie, en het versterken van cyclische verbeterprocessen.

Onderwerpen

Binnen deze oproep zijn er 6 thema’s:

 1. Infrastructuur en governance
 2. Financiering van gezondheidsbevordering
 3. Burger aan zet
 4. Lerend monitoren en evalueren
 5. Ruimte voor professionals
 6. Stoppen met roken in de wijk

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019 – 2022

Geplaatst op

30 juni 2020

Deadline

24 november 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Gemeenten Samen Gezond (pdf) 1 MB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om het gemeentelijke gezondheidsbeleid gericht op gezondheidsbevordering en gezonde leefomgeving te versterken. Dit betreft zowel de infrastructuur als de uitvoeringspraktijk daarvan.
Het gaat om het verduurzamen en versterken van bestaande lokale aanpakken en in een cyclisch leerproces te verbeteren. Domein overstijgende samenwerkingsverbanden zijn nodig om de uitdaging aan te gaan om werkelijk voortgang te maken met de organisatie van gezondheidsbevordering en een gezonde leefomgeving. De impact in de lokale context zal dan expliciet gemaakt kunnen worden.
Deze subsidieoproep biedt ondersteuning bij het versterken van de lokale lerende beleid- en uitvoeringspraktijk.

Wat kan worden aangevraagd?

Bestaande lokale of regionale samenwerkingsverbanden vanuit praktijk, beleid en praktijkondersteunend onderzoek worden uitgenodigd een voorstel in te dienen voor actie onderzoek of bestuurskundig onderzoek op het terrein van gezondheidsbevordering in brede zin.

Deze oproep richt zich op het versterken en verrijken van veelbelovende lopende aanpakken in gemeentelijke praktijk, de daarvoor benodigde infrastructuur en het professioneel handelen op basis van kennis, ondersteund met een cyclisch verbeterproces vanuit participatief actieonderzoek.
Specifieke bronnen van recente, bruikbare kennis worden genoemd in de tekst van de oproep.
De subsidie wordt verstrekt voor coördinatie van samenwerking, onderzoeksactiviteiten, monitoring en evaluatie en leerprocessen.

Randvoorwaarden

Thema’s die uitgesloten zijn in deze aanvraag

Omdat er (recent) andere subsidieoproepen op deze thema’s zijn van ZonMw, sluiten we onderstaande thema’s voor aanvraag uit. Aanvragen kunnen op grond hiervan als niet passend/ niet relevant beschouwd worden.

 • Leefstijlgeneeskunde
 • Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar jong ouderschap
 • Preventie in de zorg thema’s die passen bij het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek
 • Projecten uitsluitend gericht op preventie van COVID 19 en effecten van de maatregelen tegen corona.

Wie kan aanvragen?

 • Hoofdaanvrager: Gemeenten
 • Verplichte projectleden: GGD (bij voorkeur), kennispartner, bewoners, partner op het gebied van kennisverspreiding
 • Overige partners: zorg- en welzijnsorganisaties, private/semi-private partners, landelijke kennisinstituten, grote werkgevers

Budget

In deze subsidieronde is €3,6 miljoen beschikbaar voor 12 implementatie trajecten. Per aanvraag is het maximum bedrag €300.000 voor een looptijd van maximaal 4 jaar.

Voor meer informatie over welke kosten worden vergoed en welke niet, zie de oproeptekst.
Voor de voorwaarden van staatssteun, zie de oproeptekst.

Aanvraag indienen

U kunt tot 24 November 2020, 14:00 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Gemeenten Samen Gezond (pdf) 1 MB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Astrid van den Broek. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website