Het programma Gewoon Bijzonder ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. Met deze oproep wordt gekeken naar aspecten van de fysieke leefomgeving op gezondheid, gedrag en participatie van mensen met een beperking.

Onderwerpen

  • gehandicaptenzorg
  • scoping review
  • fysieke leefomgeving
  • gezondheid, gedrag en participatie
  • verstandelijke beperking; niet-aangeboren hersenletsel, meervoudige beperking

Onderdeel van programma

Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten

Geplaatst op

7 oktober 2019

Deadline

12 november 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Fysieke Leefomgeving – Gewoon Bijzonder (pdf) 512 KB

Doel subsidieoproep

In de gehandicaptensector leeft de veronderstelling dat de fysieke leefomgeving een belangrijke factor is die invloed heeft mensen met een beperking. Zo kan probleemgedrag worden versterkt als de fysieke leefomgeving onvoldoende aansluit bij de zorgvraag.
Het idee is dat, als de fysieke leefomgeving van een zorginstelling ‘goed’ is ingericht, mensen minder of geen last ervaren van hun beperking, hun welzijn wordt bevorderd en stress wordt verminderd. De vraag is alleen: wat is een ‘goede’ fysieke leefomgeving? Hier is, vooral in de wetenschappelijke literatuur, nog erg weinig over bekend.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze oproep moet een scoping review opleveren die antwoord geeft op de vraag: wat is er bekend over de invloed van verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving (denk aan: licht, geluid, kleur, materiaal in, en indeling van de ruimte) op gezondheid, gedrag en participatie van mensen met een beperking in de langdurige zorg. Dit betreft mensen met een beperking die in een intramurale setting (zorginstelling of kleinschalige woonvoorziening) verblijven, zoals:

  • mensen met een ernstig meervoudige beperking
  • mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag
  • mensen met niet-aangeboren hersenletsel
  • mensen met visuele of auditieve beperkingen (in combinatie met een verstandelijke beperking).

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager heeft expertise op het gebied van mensen met een beperking in de langdurige zorg. Bij voorkeur heeft de hoofdaanvrager ook expertise op het gebied van leefomgevingen, of maakt hij/zij deel uit van een samenwerkingsverband waarin deze expertise aanwezig is. De hoofdaanvrager dient werkzaam te zijn bij een onderzoeksorganisatie (zoals een universiteit of hogeschool).

Budget

Voor deze oproep is maximaal € 50.000,- beschikbaar. Hiermee kan één scoping review gesubsidieerd worden die nagaat wat er bekend is over de invloed van genoemde aspecten op gezondheid, gedrag en participatie van genoemde doelgroepen.
De looptijd van het project is maximaal 6 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 12 november 2019, 14:00 uur, uw aanvraag indienen via ProjectNet. Lees de gehele subsidieoproep goed door; hierin staan de precieze voorwaarden, criteria en het beoordelingsproces beschreven.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Fysieke Leefomgeving – Gewoon Bijzonder (pdf) 512 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Linda Gerth of Esther Leijte. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website